Artykuł pracowników Zakładu na Światowym Kongresie Statystycznym w Hongkongu

Artykuł pt."Multivariate analysis of exogenous variables for blood donation system in some European countries - logistics approach" napisany przez Prof. Jacka Szołtyska, dra Sebastiana Twaroga we współautorstwie z Prof. Grażyną Trzpiot i mgr Anną Ojrzyńską z Katedry Demografii i Statystyki Ekonomicznej został zaprezentowany w formie plakatu na Światowym Kongresie Statystycznym w Hongkongu.