Aktualności

Artykuł współautorstwa dr hab. Ewy Płaczek, prof. UE w czasopiśmie Journal of Environmental Management


Miło nam poinformować, że artykuł pt. "Factors that influence the expansion of electric delivery vehicles and trucks in EU countries" autorstwa dr hab. Ewy Płaczek, prof. UE, dra Damiana Zimonia, prof. Politechniki Rzeszowskiej, mgr Korneli Osieczko (Politechnika Rzeszowska), mgr Iriny Prokopiuk (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) został opublikowany w czasopiśmie Journal of Environmental Management wydawnictwa Elsevier. Czasopismo należy do ścisłej czołówki czasopism na styku zarządzania i środowiska (IF 2021 =5.647, Cite Score 2021 = 9.8, punktacja MniSW = 100 pkt). 

Link do artykułu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479721012391?dgcid=coauthor