Nominacja belwederska dla Kierownika Zakładu

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów postanowieniem z dnia 12 listopada 2013 roku nadał dr hab. Jackowi Szołtyskowi - Kierownikowi Zakładu tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.