Pracownicy Katedry na konferencji "Szkoła Logistyki 2022"

Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek i dr Sebastian Twaróg wygłosili w dniu 12.01.2022 r. w sesji plenarnej referat "Dylematy wokół smart city". W konferencji "Szkoła Logistyki 2022" uczestniczyli ponadto: dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE i dr Rafał Otręba. Konferencja była okazją do zaprezentowania obszaru badawczego będącego przedmiotem obecnie prowadzonych badań i nurtu publikacyjnego Katedry.