Pracownicy Zakładu na Konferencji Medycznej

Prof. Jacek Szołtysek oraz dr Sebastian Twaróg w dniu 06.06. wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Neurochirurgii Czynnościowej i Stereotaktycznej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie - wydział w Bytomiu oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Na konferencji został przedstawiony referat pt.: "Sprawność procesów logistycznych a skuteczność zarządzania podmiotem leczniczym".