Pracownicy Zakładu na konferencji poświęconej logistyce miasta

Pracownicy Zakładu w składzie: Prof. dr hab. Jacek Szołtysek, dr hab. Ewa Płaczek oraz dr Sebastian Twaróg w dniu 14.05.2014 roku uczestniczyli w konferencji organizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu pt. "Rola logistyki miasta w kształtowaniu jakości życia mieszkańców".