Aktualności

Pracownik Katedry na pierwszej w Europie konferencji poświęconej krwiodawstwu


Dr Sebastian Twaróg w dniach 03-05.09.2014 r. uczestniczył w 1st European Conference on Donor Health & Management w Hadze.

W trakcie konferencji wygłosił referat pt."Logistics management concept of blood supply chain as illustrated by the example of blood donation system in Poland" (współautor Prof. J. Szołtysek)