Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek i dr Sebastian Twaróg na konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego” w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej

Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek (zdalnie w związku z równoległym uczestnictwem w Europejskim Kongresie Gospodarczym) oraz dr Sebastian Twaróg uczestniczyli w konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego” organizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, a także Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. W trakcie konferencji zaprezentowali wraz z prof. J. Zawiła-Niedźwiedzkim (Politechnika Warszawska) wystąpienie pt. Dylematy w korzystaniu z koncepcji smart-city w rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Konferencja odbyła się 26.04.2022 r. w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji na stronie sejmu: www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp