Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek na konferencji Wyzwania logistyki we współczesnym świecie

Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek uczestniczył w II Międzynarodowej konferencji naukowej "Wyzwania logistyki we współczesnym świecie" i wygłosił w sesji plenarnej referat pt.: "Identyfikacja wyzwań logistyki we współczesnym świecie". Konferencja odbyła się 20 stycznia 2022 r.