Aktualności

Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek oraz dr Rafał Otręba prelgentami międzynarodowej konferencji pt: Problems and prospects for the development of railway transport in the Eurasian space


24.02.2021 r. prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek i dr Rafał Otręba byli uczestnikami międzynarodowej konferencji pt: Problems and prospects for the development of railway transport in the Eurasian space. Podczas konferencji pracownicy naszej katedry wygłosili prezentację pt: The logistical component of the project "Economy, ecology and Infrastructure on high-speed railways"  - a prerequisite for success. Konferencja została zorganizowana Gumilyov Eurasian National University, Faculty of Transport and Energy, Nur-Sultan, Kazachstan, w ramach projektu Erasmus + "Economy, ecology and Infrastructure on high-speed railways".