Aktualności

Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek współautorem nowej książki


Miło nam poinformować o nowej książce, której współautorem jest Pan prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek. Książka "Postpandemiczne miasto-zagrożenia i szanse" ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Z recenzji książki: "‚Opracowanie jest dowodem dojrzałości badawczej zespołu Autorów, eksponując nie tylko ich ugruntowaną wiedzę teoretyczną, w zakresie zasadniczego przedmiotu badań, jakim jest miasto, ale też sprawność i umiejętność prowadzenia badań naukowych. Koncepcja badań jest spójna i prze- myślana, czego efektem są ciekawe i bogate obserwacje, opinie, wnioski, dające możliwość szero- kiej i wnikliwej interpretacji, będące żywą inspiracją dla innych badaczy. [. . .] Opracowanie ma walory poznawcze i pragmatyczne. Przedmiot badań jest dla praktyki gospodarczej i administracyjnej interesujący, o czym stanowi w głównej mierze jego aktualność i ważkość. Rozważania dostarczają, wielu cennych wniosków o walorach aplikacyjnych. Obok istotnych tez, jakie Autorzy postawili w ramach wnioskowania, są też wyartykułowane rekomendacje. Opracowanie dostarcza również ciekawych, interdyscyplinarnych treści natury teoretycznej, co czyni je potrzebna literatura w różnych środowiskach.