Wyróżnienie pracownika Katedry

Dr Sebastian Twaróg wspólnie z mgr Anną Ojrzyńską z Ktedry Demografii i Statystyki Ekonomicznej zdobył pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszy plakat podczas III Konferencji Naukowej: Ekonometria Przestrzenna i Regionalne Analizy Ekonomiczne, która odbyła się w Łodzi w dniach 09-10.06.2014 r.

Patronat Honorowy Konferencji objęli: Prof. Jean H.P.Paelinck (George Mason University, USA), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Dr Sebastian Twaróg i mgr A. Ojrzyńska przygotowali pracę pt.: 
Multi-dimensional analysis in creation of medical clusters in Łódź – a conceptual work