Aktualności

17.04.2015 r. w ramach spotkania ze studentami zainteresowanymi nauką poza granicami Kazachstanu dr Sebastian Twaróg zaprezentował ofertę dydaktyczną i naukową Naszej Uczelni. Nasza oferta spotkała się dużym zainteresowanie słuchaczy o czym... [Więcej]
W dniach 13-27.04. Prof. J. Szołtysek oraz dr S. Twaróg prowadzą wykłady, seminaria i studia przypadków z tematu: W kierunku Smart City - innowacyjne koncepcje, uwarunkowania i przesłanki dla studentów II stopnia Państwowego Uniwersytetu im. A.E.... [Więcej]
Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, na podstawie §5 Regulaminu Działalności Komisji Naukowych Oddziału PAN w Katowicach, powołała dra. Radosława Jeża na członka Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych na okres kadencji 2015-2018. [Więcej]
W dniu 10.03. Prof. J. Szołtysek rozpoczął dla studentów kierunku Logistyka Uniwersytetu Transportowego w Petersburgu cykl wykładów pt. "Logistyka miasta" [Więcej]
W dniach 04-05.03.2015 r.  w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Chęcinach odbyła się I Konferencja Naukowa Logistyka 2015. Logistyka w naukach o zarządzaniu. Organizowana dla wymiany poglądów na podstawowe koncepcje i nurty logistyczne... [Więcej]
W dniach 02-15.02.2015 roku dr Sebastian Twaróg odbywa staż naukowy w Niemczech w Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes / University of Applied Sciences.     [Więcej]
W dniach 4 – 5 marca 2015 w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznych odbędzie się I Konferencja Naukowa Logistyka 2015. Logistyka w naukach o zarządzaniu. [Więcej]
W dniu 12.01.2015 roku, podczas uroczystych obchodów Święta Uczelni (Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach), Profesor Jacek Szołtysek został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenia dokonał Wicewojewoda Śląski Piotr Spyra. Krzyż Zasługi... [Więcej]
W dniu 09.12. Prof. J. Szołtysek rozpoczął dla studentów kierunku Logistyka Uniwersytetu Transportowego w Petersburgu cykl wykładów pt. "Istota logistyki" [Więcej]
W dniach 04-05.12. Pracownicy Katedry w składzie: dr hab. E. Płaczek, dr S. Twaróg oraz mgr T. Dąbrowski (doktorant) uczestniczyli w XV Konferencji Naukowej Modelowanie Procesów i Systemów Logistycznych. Na konferencję zgłoszono i wygłoszono dwa... [Więcej]