Aktualności

W dniu 30.11. mgr Tomasz Dąbrowski - przedstawiciel firmy Fiege Polska przedstawił: "Łańcuch zwrotny na przykładzie dystrybucji FMCG" na zajęciach prowadzonych przez dr. S. Twaroga z przedmiotu Zarządzanie logistyką odwrotną [Więcej]
W dniach 26-28.11.2014 roku Prof. Jacek Szołtysek oraz dr Sebastian Twaróg uczestniczyli w konferencji POLIS 2014 - Innowacje w transporcie dla zrównoważonego rozwoju miast i regionów w Madrycie. [Więcej]
W dniach 19-21 listopada 2014 roku Prof. Jacek Szołtysek oraz dr Sebastian Twaróg uczestniczyli w IX Naukowej Konferencji "Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji". Podczas konferencji Prof. Jacek Szołtysek... [Więcej]
Trzech pracowników Katedry otrzymało Nagrodę Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego za 2013 rok: Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek - nagroda indywidualna stopnia pierwszego za szczególne osiągnięcia naukowe, w tym uzyskanie tytułu naukowego profesora... [Więcej]
W dniu 27.10. w Łodzi pracownicy Katedry w składzie: Prof. J. Szołtysek, dr hab. E. Płaczek, dr S. Twaróg uczestniczyli w II Konferencji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Logistyka społeczna, ochrona... [Więcej]
W dniach 19-21.10. pracownicy Katedry w składzie: Prof. J. Szołtysek, dr hab. E. Płaczek oraz dr S. Twaróg uczestniczyli w konferencji: Strategie i logistyka w warunkach kryzysu. Na konferencji zostały zgłoszone dwa artykuły:Wieloaspektowa analiza... [Więcej]
Prof. J. Szołtysek 16.10. wziął udział w Inauguracji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Wałbrzychu.Profesor wygłosił wykład inauguracyjny na temat "Przyszłości logistyki".  [Więcej]
Prof. Jacek Szołtysek oraz dr Sebastian Twaróg w dniach 23.09.-04.10. przeprowadzili cykl wykładów dla studentów studiów II stopnia oraz pracowników Katedry Zarządzania Państwowego Uniwersytetu im. E. Buketova w Karagandzie. Prof. Jacek Szołtysek... [Więcej]
W dniach 08-11.09.2013 roku dr hab. Ewa Płaczek oraz mgr Damian Lis (doktorant) uczestniczyli w I Konferencji Naukowej Logistyka w Ratownictwie. Podczas konferencji pracownicy wygłosili dwa referaty:1. Ratownictwo - nowe wyzwania dla logistyki - dr... [Więcej]
Dr Sebastian Twaróg w dniach 03-05.09.2014 r. uczestniczył w 1st European Conference on Donor Health & Management w Hadze. W trakcie konferencji wygłosił referat pt."Logistics management concept of blood supply chain as illustrated by the example of... [Więcej]