Aktualności

Prof. Jacek Szołtysek oraz dr Sebastian Twaróg w dniach 12-13.06.2014 roku w Sopocie uczestniczyli w konferencji poświęconej planom zrównoważonej moblilności w miastach. Konferencja zorganizowana została przy wsparciu Komisji Europejskiej.   [Więcej]
Dr Sebastian Twaróg wspólnie z mgr Anną Ojrzyńską z Ktedry Demografii i Statystyki Ekonomicznej zdobył pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszy plakat podczas III Konferencji Naukowej: Ekonometria Przestrzenna i Regionalne Analizy Ekonomiczne, która... [Więcej]
Od 1 czerwca 2014 roku na mocy decyzji JM Rektora Prof. zw. dr. hab. Leszka Żabińskiego Samodzielny Zakład Logistyki Społecznej został przekształcony w Katedrę Logistyki Społecznej. [Więcej]
Prof. Jacek Szołtysek oraz dr Sebastian Twaróg w dniu 06.06. wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Neurochirurgii Czynnościowej i Stereotaktycznej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w... [Więcej]
Prof. Jacek Szołtysek oraz dr Sebastian Twaróg wzięli udział w międzynarodowej konferencji "Global Business Research Sympozjum" (GBRS). Tegorocznym gospodarzem Sympozjum była Nasza Alma Mater. Prof. Jacek Szołtysek oraz dr Sebastian Twaróg... [Więcej]
Pracownicy Zakładu w składzie: Prof. dr hab. Jacek Szołtysek, dr hab. Ewa Płaczek oraz dr Sebastian Twaróg w dniu 14.05.2014 roku uczestniczyli w konferencji organizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu pt.... [Więcej]
12.05.2014 roku Profesor Jacek Szołtysek wraz z Profesor Grażyną Trzpiot wystąpieniem pt. "Przemiany demograficzne a mobilność mieszkańców miast" zapoczątkowali obrady II Ogólnopolskiej Konferencji Demograficznej po akcesji Polski do Unii... [Więcej]
Miło nam poinformować, iż na rynku wydawniczym pojawiły się Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod redakcją Prof. J. Szołtyska i Prof. G. Trzpiot - Demograficzne uwarunkowania logistyki społecznej. [Więcej]
W dniu 05.05. Prof. dr hab. Jacek Szołtysek przeprowadził wykład na temat: "Zastosowania logistyki" dla studentów Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Rosyjskiej Federacji Filia w Smoleńsku.  [Więcej]
Pracownicy Zakładu: dr hab. Ewa Płaczek oraz dr Sebastian Twaróg w dniu 25.04. uczestniczyli w II Międzynarodowej Konferencji Sustainable TSL - transport, spedycja, logistyka. Organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. [Więcej]