Aktualności

Na początku marca 2014 roku Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek przeprowadził cykl wykładów gościnnych z logistyki dla studentów Petersburg State Transport University (Rosja). [Więcej]
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył 5 lutego br. w Belwederze akt nominacyjny Prof. dr. hab. inż. Jackowi Szołtyskowi - Kierownikowi Zakładu. [Więcej]
W dniu 20.12. studenci III roku kierunku Zarządzanie w ramach trzech przedmiotów tj. Controllingu (prowadzący: dr Katarzyna Żak); Sieci logistycznych (prowadzący: dr Sebastian Twaróg); oraz Współpracy strategicznej przedsiębiorstw (prowadzący: dr... [Więcej]
Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek oraz dr Sebastian Twaróg przeprowadzili cykl wykładów gościnnych z logistyki dla studentów Petersburg State Transport University (Rosja). [Więcej]
Prof. dr hab. Jacek Szołtysek oraz dr Sebastian Twaróg uczestniczą w konferencji międzynarodowej w Brukseli - 2013 Annual Polis Conference - European cities and regions for a more sustainable mobility. [Więcej]
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów postanowieniem z dnia 12 listopada 2013 roku nadał dr hab. Jackowi Szołtyskowi - Kierownikowi Zakładu tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. [Więcej]
w dniach 14 - 15.10.2013 roku Prof. UE dr hab. inż. Jacek Szołtysek jako ekspert uczestniczył w projekcie OPVK "Innowacje kształcenia na OPF SU" w Karvinie. [Więcej]
W dniach 08 - 10.10.2013 roku dr Sebastian Twaróg uczestniczył w największych targach logistycznych: Intermodal Europe 2013 w Hamburgu. [Więcej]
Artykuł pt."Multivariate analysis of exogenous variables for blood donation system in some European countries - logistics approach" napisany przez Prof. Jacka Szołtyska, dra Sebastiana Twaroga we współautorstwie z Prof. Grażyną Trzpiot i mgr Anną... [Więcej]
W dniu 29.05.2013 r. Studenci pierwszego roku Kierunku Logistyka uczestniczyli w zajęciach w terenie z przedmiotu Podstawy logistyki w Oddziale w Sosnowcu Grupy Raben - największego operatora logistycznego w Polsce i Europie, zdobywcy wyróżnienia... [Więcej]