Przejdź do menu Przejdź do treści

Logistics in Polish, Russian and Ukrainian research

W dniach 11 – 14. kwietnia 2011 r. pracownicy Katedry (w tym czasie funkcjonował Zakład Logistyki Społecznej w ramach Katedry Logistyki Ekonomicznej) zorganizowali Międzynarodową Konferencję: „Logistics in Polish, Russian and Ukrainnian research”. Uczestnikami konferencji byli młodzi pracownicy naukowi reprezentujący ośrodki naukowe z Polski (Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Rosji (Petersburgski Państwowy Uniwersytet Komunikacji) i Ukrainy (Odesska Państwowa Politechnika). Patronat nad konferencją objęła Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego, Prof. Krystyna Jędralska.

Celem konferencji było zaprezentowanie koncepcji przygotowywanych rozpraw doktorskich. Pokłosiem tej konferencji są publikacje profesorów oraz ich doktorantów w pracy zbiorowej pod redakcją J. Szołtyska pt.: "Logistics and supply chain management in Polish, Russian and Ukrainian research".

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3