Przejdź do menu Przejdź do treści

Perspektywa badawcza

Perspektywa badawcza dla Katedry związana jest ze współczesnymi wyzwaniami, jakie otoczenie stwarza dla prawidłowego funkcjonowania społeczności, jak również z zainteresowaniami naukowymi i kompetencjami pracowników.

Obszar stosowania

Obszar problemowy

Problem szczegółowy

Tło koncepcyjne pozalogistyczne

Miejsce logistyki społecznej

Trend

Wyzwanie dla logistyki społecznej

Obszar zurbanizowany

Jakość życia

Wysoki poziom kongestii

Urbanistyka

Architektura Transport

Nauki o zdrowiu

 

Tworzenie spójnych systemów przemieszczeń 

Miasto dla pieszych

Kształtowanie preferencji komunikacyjnych

Dążenie do zwiększania spójności społecznej

Urbanistyka

Psychologia

Socjologia 

Demografia

Antropologia

Uwalnianie przestrzeni miasta,

Dostępność komunikacyjna

Tworzenie przestrzeni publicznych,

Gentryfikacja / rewitalizacja

Eksperymenty społeczne

Strefowanie ruchu

Dostępność do przestrzeni bez względu na wiek i możliwości osobnicze

Dostosowanie do potrzeb seniorów

Psychologia

Nauki o zdrowiu

Architektura

Dostępność komunikacyjna

Tworzenie środowiska przyjaznego seniorom,

Senior friendly cities

Eksperymenty społeczne

Dostępność do przestrzeni bez względu na możliwości osobnicze

Zagrożenia płynące z zanieczyszczenia środowiska

Ekologia

Urbanistyka

Nauki o zdrowiu

Tworzenie zrównoważonych systemów przemieszczeń

Strefowanie miast

Miasto ekologiczne

(eco-city, green city)

Zrównoważone miasto

Logistyka zielone i zwrotna

Partycypacja mieszkańców

Usprawnienie funkcjonowania obszarów miejskich i ułatwienie funkcjonowania ludzi

Informatyka

Socjologia

Transport

 

Dostępność komunikacyjna

 

Miasto inteligentne

(smart city)

Eksperymenty społeczne

Kształtowanie preferencji komunikacyjnych

Ochrona zdrowia

Usprawnienie funkcjonowania systemów

Krwiodawstwa

Sprawność łańcucha logistycznego i łańcucha dostaw

Prakseologia

Medycyna

Nauki o zdrowiu

Dostępność i bilansowanie podaży i potrzeb

Organizacje sieciowe

 

 

 

Integracja rozproszonych działań i zasobów niekoordynowanych w centrach krwiodawstwa

Stworzenie struktur sieci logistycznych na bazie bliskości międzyorganizacyjnej

 

Stworzenie sprawnego systemu wsparcia logistycznego

 

 

 

Szpitalnictwa

Sprawność łańcucha logistycznego i dostaw

 

Koordynacja

Prakseologia

Medycyna

Nauki o zdrowiu

Dostępność

Organizacje sieciowe – klastry medyczne

Outsourcing

Stworzenie struktur sieci logistycznych na bazie bliskości międzyorganizacyjnej

Bezpieczeństwo

Usprawnienie funkcjonowania systemów

Ratownictwa

Sprawność łańcucha logistycznego 

Prakseologia

Nauki o zdrowiu

Dostępność do zasobów

Integracja rozproszonych działań i zasobów nie koordynowanych w jednostkach ratownictwa 

Stworzenie sprawnego systemu wsparcia logistycznego w nieprofesjonalnych organizacjach ratownictwa 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3