Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacje pracowników Katedry

Monografie, Podręczniki i Skrypty

J.Szołtysek, R. Otręba, D. Krężołek, Gospodarka współdzielenia - kontekst miejski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2022
E. Jerzak, K. Kozłowski, B. Kucio, D. Lis, E. Płaczek, Logistyka w nietypowych zastosowaniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021.
J. Szołtysek, G. Trzpiot, Postpandemiczne miasta - zagrożenia i szanse, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021.
P. Banaszyk, S. Kauf, J. Szołtysek, Logistyka jako czynnik dobrostanu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2021.
Gawroński K., Otręba R., Zarządzanie strategiczne i zmiana w organizacji szkolnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 180
J. Szołtysek, G. Trzpiot, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019, s.106.
S. Kauf, J. Szołtysek, I. Wieczorek, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź 2018, s.149.
B. Detyna, J. Matuszek, J. Szołtysek, Praca dyplomowa inżynierska, magisterska, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, 2018
J. Szołtysek (red.), Jakość życia w mieście. Podejście interdyscyplinarne, CeDeWu, 2018
J. Szołtysek, S. Twaróg, Logistyka zwrotna. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017, 152 s.
J. Szołtysek, H. Brdulak, S. Kauf: Miasta dla pieszych. Idea czy rzeczywistość, Texter, Warszawa 2016, 174 s.
J. Szołtysek: Logistyka miasta, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016
J. Szołtysek, A. Sadowski, M. Kalisiak-Mędelska, Logistyka społeczna. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
S. Kauf, E. Płaczek, A. Sadowski, J. Szołtysek, S. Twaróg, Vademecum logistyki, Difin, Warszawa 2016, 196 s.
J. Szołtysek: Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, 212 s.
J. Szołtysek: Podstawy logistyki miejskiej. Wydanie II rozszerzone, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009, 187 s. - za pierwsze wydanie Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach w 2008 roku otrzymało Nagrodę Specjalną Dziennikarzy za najlepszy podręcznik i skrypt akademicki.
J. Szołtysek: Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009, 333 s.
J. Szołtysek: Logistyka zwrotna. Reverse logistics, Biblioteka logistyka, Poznań 2009, 157 s.
J. Szołtysek, V. Dudakov: Moja logistyka. Russkij jazyk dla logistov, Biblioteka Logistyka, Poznań 2011, 196 s.
Nowe zastosowania logistyki. Przykłady i studia przypadków, J. Szołtysek [red.], Biblioteka logistyka, Poznań 2010, 145 s.
Logistics and supply chain management in Polish, Russian and Ukrainian research, J. Szołtysek [red.], Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011, 171 s.
Logistyka. Współczesne wyzwania, J. Szołtysek, M. Jedliński [red.], PWSZ im. A. Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2010, 181 s.
Logistyka. Współczesne wyzwania nr 2, J. Szołtysek, B. Detyna [red.], PWSZ im. A. Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2010, 218 s.
J. Szołtysek, J. Jaroszyński: Decyzje logistyczne w Przedsiębiorstwie. Przykłady i zadania, PWSZ im. A. Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2009, 132 s.
Developing of transportation flows in 21st Century supply chains, J. Szołtysek [red.], Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 121, Katowice 2012, 199 s.
Logistyka. Współczesne wyzwania nr 3, J. Szołtysek, B. Detyna [red.], PWSZ im. A. Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2012, 213 s.
E. Płaczek: Modele rozwoju usługodawców logistycznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, 290 s.
Otręba R., Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 279.
Demograficzne uwarunkowania logistyki społecznej, J. Szołtysek, G. Trzpiot [red.], Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 175, Katowice 2013, 207 s.
Logistyka. Współczesne wyzwania nr 4, J. Szołtysek, B. Detyna [red.], PWSZ im. A. Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2013, 213 s.
Logistyka. Współczesne wyzwania nr 5, J. Szołtysek, B. Detyna [red.], PWSZ im. A. Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2014, 213 s.
Logistyka. Współczesne wyzwania nr 6, J. Szołtysek, B. Detyna [red.], PWSZ im. A. Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2015, 213 s.
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zarządzanie 2015 (1) nr 217, J. Szołtysek [red.], Katowice 2015, 199 s.
B. Detyna, J. Matuszek, J. Szołtysek, Praca dyplomowa inżynierska. Poradnik metodyczny, PWSZ im. A. Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2015
Dołącz do nas

Nasi partnerzy