Przejdź do menu Przejdź do treści

Kolejna publikacja dr. hab. Marcina Komora, prof. UE w czasopiśmie z Listy Filadelfijskiej

Miło nam poinformować, że dr hab. Marcin Komor, prof. UE z Katedry Marketingu wraz z prof. dr. hab. Stephanem Zielke z Schumpeter School of Business and Economics, University of Wuppertal opublikował artykuł w czasopiśmie "International Journal of Retail & Distribution Management" (Volume 48, Issue 6, pp. 591-607) znajdującym się na liście filadelfijskiej (Web of Science Journal Citation Reports).

Czasopismo wydawnictwa Emerald "International Journal of Retail & Distribution Management" należy do czołówki czasopism z zakresu badań handlu detalicznego (Impact Faktor 2019 = 2.454, CiteScore 2019 = 4,5). Artykuł pt. "Loyalty Cards, Credit Options and Economic Market Development" jest jednym z efektów kilkuletnich prac tych autorów nad problematyką zachowań zakupowych konsumentów w zakresie różnych kategorii produktów w handlu detalicznym. Badania empiryczne służące weryfikacji postawionych hipotez zrealizowane zostały w Polsce i Niemczech.

Streszczenie oraz pełny tekst artykułu dostępne są na stronie: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJRDM-05-2019-0157/full/html.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy