Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacja dra hab. Marcina Komora, prof. UE w prestiżowym czasopiśmie

Miło nam poinformować, że dr hab. Marcin Komor, prof. UE z Katedry Marketingu, wraz z międzynarodowym zespołem badaczy opublikował artykuł w prestiżowym czasopiśmie "The Service Industries Journal" (2021, Volume 41, Issue 5-6, pp. 382-399), znajdującym się w bazie Journal Citation Reports.

Czasopismo wydawnictwa Taylor&Francis pt. "The Service Industries Journal" należy do ścisłej czołówki czasopism z zakresu badań usług oraz zarządzania przedsiębiorstwami usługowymi i jest indeksowany w bazach Web of Science Core Collection i Scopus: (Impact Faktor 2019 = 2.381, CiteScore 2019 = 3,3, współczynnik akceptacji artykułów w czasopiśmie wynosi 5%).

Artykuł pt. "Effective Coping Strategies for Stressed Frontline Employees in Service Occupations: Outcomes and Drivers" jest jednym z efektów kilkuletnich prac tego zespołu nad problematyką relacji przełożony-pracownik-klient w sektorze usług. Badania empiryczne w ramach tego projektu służące weryfikacji postawionych hipotez zrealizowane zostały w przedsiębiorstwach usługowych w sektorze bankowym w Polsce, Francji i Niemczech.

Streszczenie oraz pełny tekst artykułu dostępne są na stronie: https://www.tandfonline.com/

Serdecznie gratulujemy!

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3