Informacja wstępna

W wyniku reorganizacji struktury uczelni, przeprowadzonej w 1992 roku, istniejący wówczas Instytut Rynku i Konsumpcji został podzielony na cztery katedry. Wśród nowo utworzonych katedr powstała Katedra Marketingu, której organizatorem i pierwszym Kierownikiem został prof. zw. dr h.c. dr hab. Teodor Kramer. Następnie przez ponad dwadzieścia lat Kierownikiem Katedry była prof. zw. dr hab. Krystyna Śliwińska. Obecnie Kierownikiem Katedry jest dr hab. Marcin Komor, prof. UE. W Katedrze pracuje 5 pracowników naukowych, wśród nich jeden profesor zwyczajny (jak również doktoranci):

 

 • prof. zw. dr hab. Krystyna Śliwińska
 • Kluczowe obszary zainteresowań naukowych: polityka rynkowa, polityka żywnościowa, marketing, ekonomika konsumpcji
 • Hobby: malarstwo, podróże 
 • dr hab. Marcin Komor, prof. UE
 • Kluczowe obszary zainteresowań naukowych: internacjonalizacja przedsiębiorstw, marketing międzynarodowy, kulturowe uwarunkowania w biznesie międzynarodowym, euromarketing, zróżnicowania i zachowania międzykulturowe, handel detaliczny, usługi. 
 • Hobby: poszerzanie własnej wiedzy, pływanie,  podróże, muzyka, historia najnowsza   
 • dr hab. Beata Nowotarska-Romaniak, prof. UE
 • Kluczowe obszary zainteresowań naukowych: marketing, marketing usług, marketing firm ubezpieczeniowych, marketing bankowy, marketing usług zdrowotnych
 • Hobby: stare banknoty, historia starożytna, podróże, narciarstwo 
 • dr Mirosław Pacut
 • Kluczowe obszary zainteresowań naukowych: marketing, zachowania konsumentów na rynku, marketing organizacji non profit, komunikacja marketingowa ,badania rynkowe i marketingowe
 • Hobby: podróże, fotografia, turystyka górska
 • dr hab. Beata Reformat, prof. UE
 • Kluczowe obszary zainteresowań naukowych: zarządzanie marketingowe w handlu i usługach, dystrybucja i handel detaliczny
 • Hobby: taniec, podróże, muzyka, film.