Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. Marcin Komor, prof. UE

(wybrane publikacje) 

Lista A czasopism naukowych MNiSW

(Current Contents Connect - Web of Science - Journal Citation Reports)

1. Zielke S., Komor M., Schlösser A., Coping strategies and intended change of shopping habits after the Corona pandemic. Insights from two countries in Western and Eastern Europe, „Journal of Retailing and Consumer Services” 2023, vol. 72, nr art. 103255, DOI: 10.1016/j.jretconser.2023.103255 [Impact Factor 10.972 (2021), Q1 (2021) Impact Factor Best Quartile; CiteScore: 11.4 (2021), Q1 (2021) CiteScore Best Quartile],  ELSEVIER. NL

2. Selzer V., Schumann J.H., Büttgen M., Ates Z., Komor M., Volz J.,  Effective Coping Strategies for Stressed Frontline Employees in Service Occupations: Outcomes and Drivers,  „The Service Industries Journal”, 2021, Volume 41, Issue 5-6, pp. 382-399, DOI: 10.1080/02642069.2018.1548613    [Impact Factor 9.405 (2021), Q1 (2021) Impact Factor Best Quartile; CiteScore: 10.8 (2021), Q1 (2021) CiteScore Best Quartile; 6% acceptance rate],  Taylor & Francis, UK

3. Zielke S., Komor M., Loyalty Cards, Credit Options and Economic Market Development,  „International Journal of Retail & Distribution Management", 2020, Vol. 48, Issue 6, pp. 591-607, DOI: 10.1108/IJRDM-05-2019-0157  [Impact Factor 3.771 (2020), CiteScore: 4,6 (2020)],  Emerald Publishing, UK

4. Hüttel B. A., Ates Z., Schumann J. H., Büttgen M., Haager S., Komor M., Volz J., The Influence of Customer Characteristics on Frontline Employees’ Customer Need Knowledge,  „Journal of Services Marketing" 2019,  Vol. 33, Issue 2, pp. 220-232 Volume 33, Issue 2, pp. 220-232 DOI: 10.1108/JSM-11-2017-0367,  [Impact Factor 3.195 (2019), CiteScore: 3,89 (2019)],  Emerald Publishing, UK

5. Baranowski P., Komor M., Wójcik S., Whose feedback matters? Empirical evidence from online auctions, „Applied Economics Letters” 2018, Vol. 25, Issue 17, pp. 1226-1229, DOI: 10.1080/13504851.2017.1412070,  [Impact Factor 0.591 (2018), CiteScore: 0,62 (2018)]  Taylor & Francis, UK

6. Zielke S., Komor M., Cross-national differences in price-role orientation and their impact on retail markets, „Journal of the Academy of Marketing Science” 2015, Vol. 43, Issue 2, p. 159-180, DOI: 10.1007/s11747-014-0379-4,  [Impact Factor  3,744 (2015), 5% acceptance rate],   Springer, LU

7.  Schumann J. H., v. Wangenheim F., Stringfellow A., Yang Z., Blazevic V., Praxmarer S., Shainesh, G., Komor, M., Shannon R. & Jimenez F., Cross-Cultural Differences in the Effect of Received Word-of-Mouth Referral in Relational Service Exchange, „Journal of International Marketing” 2010, Vol. 18, Issue 3, p. 62-80,  DOI: 10.1509/jimk.18.3.62,  [Impact Factor  2,975 (2010)],  SAGE Publications, USA

8. Schumann J. H., v. Wangenheim F., Stringfellow A., Yang Z., Praxmarer S., Jimenez F., Blazevic V., Shannon R., Shainesh G. & Komor M., Drivers of Trust in Relational Service Exchange: Understanding the Importance of Cross-Cultural Differences, „Journal of Service Research” Nov2010, Vol. 13, Issue 4, p. 453-468,  DOI: 10.1177/1094670510368425,  [Impact Factor  1,615 (2010)],  SAGE Publications, USA

This paper received JSR's recognition as "Best Paper" Award Finalist.

pozostałe czasopisma zagraniczne:

9. Selzer V., Schumann J.H., Büttgen M., Ates Z., Komor M., Volz J., How to Manage Person-Role Conflicts: Differential Effects of Transformational Leadership Dimensions and the Moderating Role of Individual Cultural Orientation, “Journal of Service Management Research” 2018, Vol. 2, Issue 2, p. 36–49, DOI: 10.15358/2511-8676-2018-2-36

10. Komor M., Kühn F., Grenzüberschreitend, europäisch und interkulturell: Strategie, Organisation und Kooperation entwickeln,   „WiRO - Wirtschaft und Recht in Osteuropa“ 2013, Heft 5/2013, s. 134 -140

11. Komor M., Kühn F., Markteintritt mittelständischer Unternehmen in Polen, „Osteuropawirtschaft“ 2008,  Heft 1/2008, 53 Jgh., s. 71-96

12. Komor M., Kühn F., Unterschiede produktiv machen - Interkulturelle Managementberatung, „Zeitschrift Führung + Organisation“ 2006, Verlag Schaeffer Poeschel, Heft 06/2006, S. 344-350  

 

Monografie 

1. Komor M., Komor M., Internacjonalizacja przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej - ujęcie marketingowe, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 1-441

2. Komor M., Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 1-202

 

Lista B czasopism naukowych MNiSW

1. Komor, M., Grzyb, K., Qualitative Content Analysis – A Research Method in Social Science. "Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review)" 2023, Vol. 43, Iss. 2., pp. 143-163, doi.org/10.12775/PBE.2023.032

2. Komor M., Political and Legal Conditions of Marketing Activity of Businesses in the European Market, „Marketing of Scientific and Research Organizations” 2022, Vol. 44, Iss. 2, pp. 1-20.

3. Komor M., Otoczenie technologiczne krajów Unii Europejskiej jako warunki działalności przedsiębiorstw na eurorynku, "Marketing i Rynek" 2017, nr 9, CD, s. 175-182

4. Komor M., Schumann J. H., Zróżnicowania kulturowe między Polską a Niemcami według wymiarów kultury Hofstede, „Gospodarka Narodowa” 2015, nr 1 (styczeń-luty), s. 83-102

5. Komor M., Internacjonalizacja przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym UE – perspektywy i wyzwania, „Studia Ekonomiczne UE w Katowicach” 2014, nr 194, s .9-30

6. Komor M., Charakterystyka Country Cluster według wymiarów kultury GLOBE,  „Organizacja i Kierowanie” 2013, nr 2, s. 99-119

7. Komor M., Handel detaliczny na eurorynku – internacjonalizacja i koncentracja w: Marketing przyszłości, trendy, strategie, instrumenty, wybrane aspekty marketingu w handlu i usługach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2013, nr 776, „Problemy zarządzania, finansów i marketingu” 2013, nr 31, s.65-77

8. Komor M., Polska na tle rozwoju technologicznego krajów Unii Europejskiej, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa” 2012, nr 8, s.71-82

9. Komor M., Strategiczny i operacyjny controlling w marketingu na eurorynku, w:   Nowoczesne koncepcje zarządzania, finansów i marketingu w teorii i praktyce jako odpowiedź na zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji, red. nauk. G. Rosy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 678, „Problemy Zarządzania, finansów i marketingu” 2012, nr 20, s. 17-27

10. Komor M., Marketing na eurorynku – perspektywy i wyzwania, „Marketing i Rynek” 2012, nr 8, s. 9-14  

11. Komor M., Konsument na rynku Unii Europejskiej – wybrane aspekty w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja na klienta na konkurencyjnym rynku, red. nauk. G. Rosa, A. Smalec, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 711, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2012, nr 25, s. 77-90

12. Komor M., Planowanie działalności marketingowej przedsiębiorstw na eurorynku, „Handel Wewnętrzny” 2012, nr 3, s. 51-62  

13. Komor M., Znaczenie i rozwój metod jakościowych w badaniach empirycznych w marketingu, w: Badania marketingowe – metody, nowe podejście i konteksty badawcze, pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, M. Sobocińskiej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 236, s. 215-224

14. Komor M., Pacut M., Polskie przedsiębiorstwa wobec uwarunkowań eurorynku, „Handel Wewnętrzny” 2012, 09-10 (wrzesień-październik), s. 226-235  

15. Komor M., Internacjonalizacja usług a polityka Unii Europejskiej, w:  Konsument na rynku usług, Rosa G., Smalec A., Wanagos M. red., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, nr 694, „Problemy zarządzania, finansów i marketingu” 2011, nr 22, s. 69-80    

16. Komor M., Teoria ukrytego przywództwa, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2011, nr  7 (738) , s. 3-14      

17. Komor M.,  Segmentacja europejskich konsumentów według teorii stylu życia, „Marketing i Rynek” 2011, nr 7, s. 14-19        

18. Komor M., Marketing międzykulturowy a country cluster – ujecie teoretyczne, w: Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Przedsiębiorstwo i konsument w ewolującym otoczeniu, Red. Nauk. Rosa G., A. Smalec, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, nr 661, „Ekonomiczne problemy usług” 2011, nr 73, s. 573-586

19. Komor M., Turystyka na eurorynku a segmentacja konsumentów, w: Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu, red. nauk. Niedzielski P, Witek J. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, nr  690, „Ekonomiczne problemy usług” 2011, nr 79, s.  s. 137 – 152    

20. Komor M., Handel elektroniczny na eurorynku, „Handel Wewnętrzny” 2011, nr 09-10 (wrzesień-październik), s. 275-282          

21. Komor M., Model międzykulturowy GLOBE, „Handel Wewnętrzny” 2011, nr 1 (styczeń-luty), s. 11-17

22. Komor M., Internacjonalizacja handlu w Europie, w: Handel we współczesnej gospodarce, Źródła i przejawy innowacyjności, red. nauk. Sławińska M., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2011, nr 175, s. 73-82        

23. Komor M., Modele komunikacji międzykulturowej. w: Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku, red. nauk. Rosa G., Smalec A., Gracz L., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 595, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2010, nr 55, s. 397-408  

24. Komor M., Pacut M., Internationalization, concentration and structural changes of retail in new Central European member states of the EU, “Journal of Economics and Management” 2009,  Vol. 6, s. 69-92  

25. Komor M., Komunikacja marketingowa – wymiar kulturowy na rynkach międzynarodowych w Europie. w:  Marketing przyszłości. trendy, strategie, instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej red. nauk. Rosa G., Smalec A., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2009, nr 559, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2009, nr 42,  s. 60-68

26. Komor M. , Rynek mediów reklamowych w unii europejskiej w:  Marketing przyszłości. trendy, strategie, instrumenty: marka, trendy i kierunki rozwoju, red. nauk. G. Rosa, A. Smalec, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2008, nr 510, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 25, s. 71-80

27. Jaśniok M., Komor M., Problemy komunikowania w euromarketingu, w: „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej (SGH)” 2008, nr 23, s. 148-172

 

Rozdziały w monografiach/pracach zbiorowych

1.Komor M., Wójcik A., Uwarunkowania funkcjonowania na rynkach zagranicznych polskich przedsiębiorstw na przykładzie podmiotu sektora oświetleniowego [w:] Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej w XXI w., w: red. nauk. Fronczek M., Świtała R., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2022, s. 116-128

2. Komor M., Wójcik A., Działania marketingowe polskiego przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych - studium przypadku, w: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo. Współczesne wyzwania i zrównoważony rozwój, red. nauk. Nesterak J., Wodecka-Hyjek A., Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, 2022, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2022, s. 59-73

3. Komor M., Krawczyk J., Internacjonalizacja polskiego przedsiębiorstwa sektora spożywczego - studium przypadku, w: Wiedza, gospodarka, społeczeństwo. Wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek,  red. nauk. Jaki A., Ziębicki B., Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2021, s. 107-116 

4. Komor M., Wykorzystanie metody case study research w badaniu procesu umiędzynarodowienia sieci handlowej, w: Badania marketingowe wobec nowych trendów w otoczeniu, red. nauk. Mazurek-Łopacińska K, Sobocińska M., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2020, s. 60-73

5. Komor M., Zróżnicowania wymiarów kultury i dystansu psychicznego w państwach Unii Europejskiej, w: Strategie zarządzania przedsiębiorstwem i środowiskiem naturalnym, red. nauk. Rosa G., Smalec A., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020, s. 135-152

6. Komor M., Folga R., Europeanisation of the Marketplace and Marketing of Firms: Fostering the Euromarketing Concept, w: P. Stanek, K. Wach, Macro-, meso-, and microeconomic dimensions of Europeanisation, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 167-189.

7. Komor M., Rozwój wymiany handlowej i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw w kontekście funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce, w: Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, red. nauk. Czubala A., Hadrian P., Wiktor J.W., PWE, Warszawa 2014, s. 113-122

8. Marketing wobec wyzwań XXI wieku, Uwarunkowania a opcje strategiczne przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce,  praca zbiorowa pod red. K. Śliwińskiej, M. Komora, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013

9. Komor M., Uwarunkowania eurorynku jako ponadnarodowa otoczenie funkcjonowania przedsiębiorstw, w: Marketing wobec wyzwań XXI wieku, Uwarunkowania a opcje strategiczne przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce,  praca zbiorowa pod red. K. Śliwińskiej, M. Komora, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 9-51

10. Komor M., Nowe wyzwania i kierunki rozwoju euromarketingu w kontekście rozszerzenia eurorynku, w: Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, red. nauk. Figiel S., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,  Warszawa 2010, s. 383-393

11. Komor M.: Uwarunkowania systemowe i otoczenie marketingowe eurorynku a polityka produktu, w: Zarządzanie produktem  - teoria, praktyka, perspektywy, red. nauk. Kall J.,  Sojkin B., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 156-164

12. Komor. M., Działalność marketingowa polskich przedsiębiorstw w warunkach unijnych - aspekt tworzenia przewagi konkurencyjnej, w: Rola marketingu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, praca zbiorowa pod red. K. Śliwińskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Katowice, Katowice 2007, s.41-56

13. Komor M., Szanse i korzyści Europejskiego Rynku Wewnętrznego, Doświadczenia piętnastu lat funkcjonowania eurorynku, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. nauk. E. Skawińska, Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej Poznań 2007, s. 307-316

14. Komor M., Perspektywy rozwoju marketingu w Europie, w: Ekspansja czy regres marketingu, red. nauk. Duliniec E., Garbarski L., Mazur J., Strzyżewska M., Wrzosek,  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2006, s.420-428

 zagraniczne

15. Zielke S., Komor M, Shopping motives: relevance and channel perception in an international context, Proceedings of the 8th Colloquium on European Research in Retailing 2023, Nieto García M., Acuti D., Sit J., Brusset X. (Eds.), University of Portsmouth, Portsmouth, UK 2023, pp. 156-159

16. Komor, M., The attitude of Polish and German consumers towards bioproducts and ecological products, The results of empirical research, w: Natur - Geist und Macht: Aspekte des Vielgestaltigen Phänomens, Gibak B., Zarski K. (Eds.), Harrassowitz, Wiesbaden 2023,  pp. 435-450

17. Komor M., Zielke S., Price Role Perception and Store Format Preferences – The Impact of Market Development and Category Characteristics, w: Proceedings of the 17th International Conference on Research in the Distributive Trades, European Association of Education and Research in Commercial Distribution (EAERCD), Eds.: Mollá A., Frasquet M., University of Valencia. Valencia 2013, (USB-Device, p. 1-12), ISBN 978-84-695-8171-1

18. Komor M., Kühn F., Interkulturelle Projekte Deutschland-Polen, w: Interaktion als Organisations-strategie, Kühn F., Wollmann P. (Hrsg.), ICG, Berlin 2012, s. 151-165

19. Komor M. Kühn F., Unternehmenskooperation als geeignete Strategie zur Erschliessung des polnischen Marktes, w: Wirtschaftliche Zusammenarbeit in Grenzregionen: Bedingungen – Erfahrungen – Wirkungen, H. Zschiedrich (Hrsg.), Berliner Wissenschaftsverlag, Berlin 2011, s. 43-58

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca