Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Mirosław Pacut

 1. M. Pacut: Dostarczanie wartości jako podstawa budowania lojalności konsumentów, „Handel Wewnętrzny” 2007, numer specjalny - czerwiec, s. 46-50.
 2. M. Pacut: Marketing wewnętrzny w zarządzaniu wolontariuszami jako czynnik tworzenia przewagi konkurencyjnej organizacji non-profit [w:] Rola marketingu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, pr. zb. pod red. K. Śliwińskiej, AE Katowice 2007, s. 72-93.
 3. M. Pacut: Wizerunek organizacji non profit w kształtowaniu lojalności donatorów i wolontariuszy [w:] Kształtowanie lojalności w działaniach marketingowych na wybranych rynkach, pr. zb. pod red. K. Śliwińskiej, AE Katowice 2008, s. 73-92.
 4. M. Pacut: Strategie fundraisingowe pozarządowych organizacji non profit [w:] Strategie marketingowe na wybranych rynkach. Aspekty teoretyczne i praktyczne zastosowania w organizacjach non profit , pr. zb. pod red. K. Śliwińskiej, AE Katowice 2009, s. 11-44
 5. M. Komor, M. Pacut: Internationalization, concentration and structural changes of retail in new Central and Eastern European member states of the EU, “Journal of Economics and Management” Vol. 6, 2009, s. 69-92.
 6. M.Pacut, Nowe narzędzia i techniki komunikacji marketingowej w kampaniach społecznych [w:] Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku. Przykłady aplikacji w wybranych organizacjach non profit, pr. zb. pod red. K. Sliwińskiej i M.Pacuta, Wolters Kluwer 2011, strony: 9-12 (wapółaut.), 18-21, 65-94.
 7. M. Pacut, Uwarunkowania a opcje strategiczne polskich przedsiębiorstw na podstawie badań pierwotnych, w: Marketing wobec wyzwań XXI wieku, Uwarunkowania a opcje strategiczne przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce,  Praca zbiorowa pod  red. K. Śliwińskiej, M. Komora, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 141-187.
 8. M.Pacut, Perspektywy rozwoju marketingu w polskich organizacjach pozarządowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, Katowice 2014, Nr 194 s. 31-53
 9. M.Pacut, Rozwój e-handlu detalicznego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Marketing i Rynek, 2015, nr 8, s. 505-513
 10. M.Pacut, Zachowania nabywcze polskich e-konsumentów na rynku, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, 2016, Nr 43/3 s. 319-328
 11. M.Pacut,  Media społecznościowe w komunikacji marketingowej organizacji non profit, Handel Wewnętrzny, 2016, Nr 3 (362) s. 239-249
 12. M.Pacut, Kształtowanie wizerunku jako instrument budowania kapitału społecznego organizacji non profit, Handel Wewnętrzny, 2017, nr 2 (367) s. 318-327
 13. M.Pacut, Marketing wirtualnych społeczności jako instrument kształtowania zasobów relacyjnych przedsiębiorstwa [w:] Rewolucja 4.0. Nowe technologie w marketingu, red. nauk. Magdalena Kowalska, Anna Szwajlik, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020, s.. 91-98
 14. M.Pacut, Consumers' preferences on the food market in selected European countries [w:] Consumer 4.0 on the food market, ed. by Ewa Jerzyk, Anna Rogala, Renata Nestorowicz, Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021, s.105-118

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3