Dr Mirosław Pacut

  1. M. Pacut: Dostarczanie wartości jako podstawa budowania lojalności konsumentów, „Handel Wewnętrzny” 2007, numer specjalny - czerwiec, s. 46-50.
  2. M. Pacut: Marketing wewnętrzny w zarządzaniu wolontariuszami jako czynnik tworzenia przewagi konkurencyjnej organizacji non-profit [w:] Rola marketingu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, pr. zb. pod red. K. Śliwińskiej, AE Katowice 2007, s. 72-93.
  3. M. Pacut: Wizerunek organizacji non profit w kształtowaniu lojalności donatorów i wolontariuszy [w:] Kształtowanie lojalności w działaniach marketingowych na wybranych rynkach, pr. zb. pod red. K. Śliwińskiej, AE Katowice 2008, s. 73-92.
  4. M. Pacut: Strategie fundraisingowe pozarządowych organizacji non profit [w:] Strategie marketingowe na wybranych rynkach. Aspekty teoretyczne i praktyczne zastosowania w organizacjach non profit , pr. zb. pod red. K. Śliwińskiej, AE Katowice 2009, s. 11-44
  5. M. Komor, M. Pacut: Internationalization, concentration and structural changes of retail in new Central and Eastern European member states of the EU, “Journal of Economics and Management” Vol. 6, 2009, s. 69-92.
  6. M.Pacut: Nowe narzędzia i techniki komunikacji marketingowej w kampaniach społecznych [w:] Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku. Przykłady aplikacji w wybranych organizacjach non profit, pr. zb. pod red. K. Sliwińskiej i M.Pacuta, Wolters Kluwer 2011, strony: 9-12 (wapółaut.), 18-21, 65-94.
  7. M. Pacut, Uwarunkowania a opcje strategiczne polskich przedsiębiorstw na podstawie badań pierwotnych, w: Marketing wobec wyzwań XXI wieku, Uwarunkowania a opcje strategiczne przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce,  Praca zbiorowa pod  red. K. Śliwińskiej, M. Komora, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 141-187.