Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe / magisterskie

Zarządzanie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

 

dr. hab. Marcin Komor, prof. UE

Problematyka: strategie marketingowe, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, zachowania konsumentów, strategie handlu detalicznego.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Działalność marketingowa przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych (na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa)
 • Strategie wielokanałowe dystrybucji w handlu detalicznym (na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa)
 • Zachowania konsumentów na rynku
 • Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw (na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa)
 • Wykorzystanie narzędzi marketingowych (produkt, cena, dystrybucja, promocja) w działalności przedsiębiorstw (na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa)
 
 

dr hab. Beata Nowotarska-Romaniak, prof. UE

Problematyka: adaptacja marketingu dla różnych dziedzin gospodarki, zarządzanie strategiczne, zachowania konsumentów na rynku.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Wykorzystywanie elementów marketingu-mix na przykładzie firmy X
 • Działania marketingowe na rynku usług finansowych
 • Wykorzystywanie mediów  społecznościowych w działalności firmy
 • Zachowania konsumentów na rynku usług finansowych
 • Czynniki wpływające na decyzje konsumentów na rynku
 • Wpływ mediów na rozwój przedsiębiorstw
 • Wpływ technologii na rozwój przedsiębiorstw
 • Systemy sprzedaży
 • Rola personelu w procesie sprzedaży 

 

 

dr. hab. Beata Reformat, prof. UE

Problematyka: innowacje marketingowe w handlu i usługach, zarządzanie wybranymi obszarami marketingu (produktem, ceną , dystrybucją, promocją/komunikacją marketingową), działalność podmiotów handlowych, kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa

 

Wybrane tytuły prac:

 • Komunikacja marketingowa w mediach społecznościowych np. wybranych marek, firm, rynków itp.
 • Visual merchandising jako koncepcja działań marketingowych sieci sklepów X,Y,Z;
 • Kreowanie świadomości klienta za pomocą marketingu sensorycznego
 • Wpływ programów lojalnościowych na kształtowanie zachowań lojalnościowych klientów w handlu detalicznym
 • Badanie odbioru promocji na rynku usług fitness w Polsce

Kierunek: Gospodarka Turystyczna

 

Problematyka: rodzaje usług turystycznych, funkcjonowanie różnych typów przedsiębiorstw turystycznych ( w tym hotelarskich, gastronomicznych, itp.), innowacje produktowe i podmiotowe w branży turystycznej, nowe trendy i zjawiska w turystyce, różne rodzaje i formy turystyki 

 

Wybrane tytuły prac: 

 • Badanie atrakcyjności regionu turystycznego np. wybranej destynacji turystycznej 
 • Rola transportu kolejowego w turystyce 
 • Enoturystyka jako nowa forma turystyki poznawczej 
 • Rozwój szlaków kulinarnych w Polsce 
 • Rozwój innowacyjnych obiektów hotelarskich - aspekt globalny 

 

dr. Mirosław Pacut

Problematyka: komunikacja marketingowa, marketing, strategie marketingowe, zachowania konsumentów na rynku, e-marketing.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Kreowanie wizerunku na przykładzie wybranej marki/przedsiębiorstwa
 • Preferencje nabywców na wybranym rynku
 • Wpływ reklamy internetowej na decyzje zakupowe nabywców na wybranym rynku
 • Strategia marketingowa na przykładzie wybranego podmiotu 
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej wybranego przedsiębiorstwa

Logistyka w biznesie/Logistyka

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

 

 

dr. hab. Beata Nowotarska-Romaniak, prof. UE

 

 

 

 

 

dr. hab. Beata Reformat, prof. UE

Problematyka: logistyka dystrybucji, logistyka produkcji, logistyka zaopatrzenia, elementy obsługi klienta, jakość logistycznej obsługi klienta.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Ocena i analiza systemów i technologii informatycznych na przykładzie firmy X
 • Funkcje personelu w przedsiębiorstwie logistycznym
 • Rola dystrybucji w firmie X
 • Wykorzystywanie mediów społecznościowych w działalności firmy
 • Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej

 

Wybrane tytuły prac: 

 • Innowacyjne trendy w branży logistycznej 
 • Marketing - mix w wybranym centrum logistycznym 
 • Rola opakowania w produktu w logistyce 
 • Logistyka w globalnych sieciach handlowych 
 • Rola i znaczenie Internetu rzeczy w działaniach logistycznych 

Logistyka

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

 

 

 

 

dr. hab. Beata Nowotarska-Romaniak, prof. UE

 

 

 

 

 

 

Problematyka: logistyka dystrybucji, logistyka produkcji, logistyka zaopatrzenia, elementy obsługi klienta, jakość logistycznej obsługi klienta.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Ocena i analiza systemów i technologii informatycznych na przykładzie firmy X 
 • Funkcje personelu w przedsiębiorstwie logistycznym 
 • Rola dystrybucji w firmie X
 • Wykorzystywanie mediów społecznościowych w działalności firmy
 • Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej

 

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca