Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Zarządzanie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

 

dr. hab. Marcin Komor, prof. UE

Problematyka: strategie marketingowe, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, zachowania konsumentów, strategie handlu detalicznego.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Działalność marketingowa przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych (na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa)
 • Strategie wielokanałowe dystrybucji w handlu detalicznym (na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa)
 • Zachowania konsumentów na rynku
 • Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw (na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa)
 • Wykorzystanie narzędzi marketingowych (produkt, cena, dystrybucja, promocja) w działalności przedsiębiorstw (na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa)
 
 

dr hab. Beata Nowotarska-Romaniak, prof. UE

Problematyka: adaptacja marketingu dla różnych dziedzin gospodarki, zarządzanie strategiczne, zachowania konsumentów na rynku.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Wykorzystywanie elementów marketingu-mix na przykładzie firmy X
 • Działania marketingowe na rynku usług finansowych
 • Wykorzystywanie mediów  społecznościowych w działalności firmy
 • Zachowania konsumentów na rynku usług finansowych
 • Czynniki wpływające na decyzje konsumentów na rynku

 

 

dr. hab. Beata Reformat, prof. UE

Problematyka: innowacje marketingowe w handlu i usługach, zarządzanie wybranymi obszarami marketingu (produktem, ceną , dystrybucją, promocją/komunikacją marketingową), działalność podmiotów handlowych, kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa

 

Wybrane tytuły prac:

 • Komunikacja marketingowa w mediach społecznościowych np. wybranych marek, firm, rynków itp.
 • Visual merchandising jako koncepcja działań marketingowych sieci sklepów X,Y,Z;
 • Kreowanie świadomości klienta za pomocą marketingu sensorycznego
 • Wpływ programów lojalnościowych na kształtowanie zachowań lojalnościowych klientów w handlu detalicznym
 • Badanie odbioru promocji na rynku usług fitness w Polsce

 

dr. Mirosław Pacut

Problematyka: komunikacja marketingowa, marketing, strategie marketingowe, zachowania konsumentów na rynku, e-marketing.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Kreowanie wizerunku na przykładzie marki modowej Reserved
 • Preferencje nabywców na rynku samochodów osobowych
 • Postrzeganie reklamy społecznej przez studentów
 • Strategia marketingowa turystycznej gminy Żarki
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej na przykładzie Vattenfall Sales Poland