Kontakt

Katedra Przedsiębiorczości

ul. Bogucicka 3a
40-287 Katowice
Budynek B, pok. 210, 413, 418, 419

+48 32257-7363, +48 32257-7365
katedra.przedsiebiorczosci@ue.katowice.pl 

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice