Przejdź do menu Przejdź do treści

Kierunek Zarządzanie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Izabela Sztangret, prof. UE

 

Problematyka: zarządzanie, zarządzanie marketingowe, strategie marketingowe, zarządzanie wiedzą, zrównoważony rozwój, zarządzanie w ujęciu sektorowym, negocjacje.


Wybrane tytuły prac:

 • Integracja transportu miejskiego na rzecz koncepcji zrównoważonego rozwoju sektora usług
 • Media społecznościowe jako narzędzie marketingu internetowego destynacji turystycznych
 • Strategie wizerunkowe przedsiębiorstw na rynku nieruchomości w Polsce
 • Strategia marketingowa przedsiębiorstwa zdywersyfikowanego na rynku e-commerce
 • Negocjacje transakcji międzynarodowych 
dr hab. Monika Kulikowska-Pawlak, prof. UE 

 

Problematyka: przedsiębiorczość, innowacyjność, zarządzanie, zarządzanie kapitałem intelektualnym, zarządzanie strategiczne, paradoksy strategiczne, efektywność organizacyjna, politykowanie organizacyjne, strategiczne zarządzanie polityczne, umiejętność polityczna, wola polityczna.

 

Wybrane tytuły prac:

 

 • Wpływ bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania ryzykiem na wartość przedsiębiorstwa 
 • Zarządzanie zespołami w organizacji turkusowej
 • Implementacja Industry 4.0 w zakładach produkcyjnych
 • Wpływ satysfakcji pracowników na zaangażowanie
 • Zarządzanie różnorodnością pokoleniową
 • Determinanty umiejętności politycznej
 • Wpływ strategicznego zarządzania politycznego na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa
 • Przywództwo w organizacji uczącej się
dr Milena Gojny-Zbierowska

Problematyka: zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, zachowania organizacyjne, psychologia biznesu, rozwój zasobów ludzkich, przywództwo, pozytywna nauka o organizacji, psychologia pozytywna, systemy wysokiej efektywności, postrzegane wsparcie organizacyjne, kapitał psychologiczny, kontrakt psychologiczny, zaangażowanie, wymiana społeczna w organizacji, przywództwo autentyczne, improwizacja, poczucie bezpieczeństwa psychologicznego, sprawiedliwość organizacyjna

 

Wybrane tytuły prac:

 • Rodzaj kontraktu psychologicznego a wybrane zachowania organizacyjne
 • Znaczenie osobowości pracownika w kształtowaniu się jego poczucia sprawiedliwości organizacyjnej
 • Wpływ praktyk zarządzania zasobami ludzkimi na klimat organizacyjny
 • Charakterystyka wysoce efektywnych systemów pracy - studium przypadku
 • Relacja pomiędzy poczuciem wsparcia organizacyjnego a zachowaniami dewiacyjnymi
 • Porównanie przywództwa autentycznego i służebnego ze względu na ich znaczenie dla wybranych zachowań organizacyjnych
dr Rafał Kozłowski

Problematyka: zarządzanie, zarządzanie strategiczne, nadzór korporacyjny, przedsiębiorczość, przywództwo w organizacji, efektywność w organizacji.

 


Wybrane tytuły prac:

 • Ocena wpływu umiejętności sprzedażowych na wyniki sprzedaży
 • Ocena poziomu satysfakcji zawodowej nauczycieli
 • Analiza poziomu stresu w wybranych grupach zawodowych
 • Analiza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3