Łącza

Strona dydaktyczna Katedry Statystyki
www.stat.ue.katowice.pl 

Główny Urząd Statystyczny 
stat.gov.pl 

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN 
ksie.pan.pl 

Polskie Towarzystwo Statystyczne 
pts.stat.gov.pl