Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Analityka Gospodarcza

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Prof. dr hab. Grzegorz Kończak

Problematyka: Problematyka: Analiza danych, Wnioskowanie statystyczne, symulacje komputerowe, metody graficznej analizy i wnioskowania statystycznego, metody analizy jakości.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Oczekiwania studentów uczelni ekonomicznych wobec rynku pracy i przyszłości zawodowej
 • Zjawisko starzenia się społeczeństwa w Polsce w latach A-B
 • Sytuacja na rynku pracy absolwentów pięciu uczelni ekonomicznych w latach A-B
 • Rynek nieruchomości mieszkaniowych w wybranych miastach w Polsce
 • Symulacyjne porównanie mocy i rozmiaru testów statystycznych w programie R
 • Satysfakcja zawodowa pracowników polskich przedsiębiorstw w latach A oraz B
 • Warunki życia gospodarstw domowych w województwie śląskim w wybranych latach
 • Statystyczna analiza szkód komunikacyjnych z ubezpieczenia OC na przykładzie Inspektoratu A.
 • Wykorzystanie metod statystycznej kontroli jakości w zakładzie produkcyjnym.
 • Losy zawodowe absolwentów studiów magisterskich pięciu największych uczelni ekonomicznych w Polsce w latach.
 • Perspektywy absolwentów wybranych uczelni ekonomicznych w Polsce.
prof. dr hab. Janusz Wywiał

Problematyka: Metody wnioskowania statystycznego i ich zastosowanie w analizach gospodarczych, badania sondażowe, wykorzystanie statystyki w audycie finansowym, prognozowanie, metody symulacyjne.  


Wybrane tytuły prac:

 • Zastosowanie losowania grupowego w kontroli finansowej.
 • Wykorzystanie losowania warstwowego w audycie finansowym.
 • Statystyczna analiza produkcji i prognozowania w wybranych segmentach gospodarki.
 • Ocena poziomu jakości życia studentów UE z wykorzystaniem metod statystycznych.
 • Analiza statystyczna wypadków drogowych w Polsce w latach x-y
 • Badanie statystyczne struktury wydatków budżetowych na określone cele społeczno-gospodarcze. 
 • Statystyczna analiza rozkładu płac
 • Statystyczna analiza finansowych skutków wprowadzania nowych regulacji prawnych w gospodarce.
 • Statystyczna analiza kształtowania się wskaźników finansowych.
 • Symulacyjna analiza mocy wybranych testów statystycznych.
 • Symulacyjna analiza dokładności wybranych metod estymacji.
dr Dominika Polko-Zając

Problematyka: Wnioskowanie statystyczne, symulacje komputerowe, zastosowanie metod statystycznych w analizie danych ekonomiczno-społecznych. 

Wybrane tytuły prac:

 • Porównanie sytuacji społeczno-gospodarczej w wybranych krajach w latach x-y.
 • Testy permutacyjne w badaniach ekonomicznych.
 • Poziom życia ludności w Polsce w latach x-y.
 • Symulacyjna analiza mocy i rozmiaru wybranych testów statystycznych.
dr Andrzej Wójcik 

Problematyka: Tematyka prac licencjackich obejmuje zastosowanie metod statystyczno-ekonometrycznych do prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych. 


Wybrane tytuły prac:

 • Analiza dostępności opieki zdrowotnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego
 • Zastosowanie metod statystycznych i ekonometrycznych w wycenie nieruchomości dla miasta Katowice
 • Estymacja wartości rynkowej piłkarzy występujących w Premier League za pomocą modelu ekonometrycznego
 • Wypadki w ruchu lądowym - analiza statystyczno-ekonometryczna
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza poziomu życia ludności w krajach Unii Europejskiej i Strefy Schengen
 • Sytuacja demograficzna oraz poziom życia w Chorzowie na tle pozostałych miast powyżej 100 000 
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3