dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE Katowice w roli recenzenta w publicznej obronie rozprawy doktorskiej

W dn. 14 czerwca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE Katowice uczestniczyła w roli recenzenta w publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana Magistra Michała Rudnickiego (tytuł pracy: "Uwarunkowania współpracy obiektów świadczących usługi hotelarskie z serwisami zakupów grupowych w Polsce"). Rozprawa przygotowana została pod kierunkiem dr hab. Jadwigi Berbeki, prof. UE w Krakowie, a funkcję promotora pomocniczego pełnił dr hab. Krzysztof Borodako, prof. UE w Krakowie. Na zdjęciu od prawej: dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ (recenzent), dr hab. Jadwiga Berbeka, prof. UE w Krakowie, mgr Michał Rudnicki oraz dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE w Katowicach. KTZ serdecznie gratuluje Panu Magistrowi, a także Promotorom Jego pracy.