dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE podczas konferencji naukowej „Global Conference on Business and Economics” (GLOBE 2019) w Stambule

W dniach 30 września – 3 października, dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE z Katedry Teorii Zarządzania, wzięła udział w konferencji naukowej „Global Conference on Business and Economics” (GLOBE 2019), organizowanej w Stambule przez Bahcesehir University we współpracy z University of South Florida Sarasota-Manatee. Podczas konferencji wygłosiła referat pt. „The sources and components of social embeddedness as a determinant of business cooperation in the tourism sector”. Problematyka artykułu wiąże się z realizowanym w Katedrze Teorii Zarządzania projektem badawczym, pt. „Relacje społeczne jako stymulanta innowacyjności organizacyjnej - kontekst współpracy międzyorganizacyjnej w wybranych sektorach kreatywnych”.

On September 9 – October 3, Katarzyna Czernek-Marszałek, from the Management Theory Department, participated the scientific conference “Global Conference on Business and Economics” (GLOBE 2019), organized in Istanbul by Bahcesehir University in cooperation with the University of South Florida Sarasota-Manatee. During the conference she gave a speech on: “The sources and components of social embeddedness as a determinant of business cooperation in the tourism sector”, related to the research project which is conducting in the Management Theory Department: “Social relations as a stimulant of organizational innovativeness – the context of inter-organizational cooperation in selected creative sectors”.