EIASM 2019: The 9th Conference on Tourism Management and Related Issues z naszym udzialem

W dniach 19-20 września dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, mgr Dagmara Wójcik oraz mgr Patrycja Juszczyk z Katedry Teorii Zarządzania, uczestniczyły w międzynarodowej konferencji naukowej EIASM 2019: the 9th Conference on Tourism Management and Related Issues. Zespół wygłosił referat pt.: "The sharing economy impact on inter-organizational cooperation in the tourism sector", przygotowany we współpracy z dr Patrycja Klimas z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

On September 19-20, Katarzyna Czernek-Marszałek, Dagmara Wójcik and Patrycja Juszczyk from the Management Theory Department, participated the international scientific conference EIASM 2019: the 9th Conference on Tourism Management and Related Issues. The team gave a speech on: "The sharing economy impact on inter-organizational cooperation in the tourism sector", prepared in cooperation with Patrycja Klimas from the Wrocław University of Economics.