Aktualności

Dnia 2 marca odbyła się Olimpiada Przedsiębiorczości w Katowicach. Wspólna inicjatywa Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych - SGH w Warszawie oraz Uniwersytetów... [Więcej]
Dr Patrycja Klimas z Katedry Teorii Zarządzania we współautorstwie z prof. Wojciechem Czakonem (Uniwersytet Jagielloński) opublikowała artykuł pt. "Organizational innovativeness and coopetition: a study of video game developers” w czasopiśmie Revi... [Więcej]
Dr Katarzyna Czernek z Katedry Teorii Zarządzania we współautorstwie z prof. Wojciechem Czakonem (Uniwersytet Jagielloński) oraz prof. UEP, dr hab. Pawłem Marszałkiem (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) opublikowała artykuł pt. „Trust and formal... [Więcej]
Dnia 5 grudnia dr Patrycja Klimas, mgr Dagmara Wójcik oraz mgr Patrycja Juszczyk wzięły udział w I Sympozjum Naukowym pt.: Crowdsourcing – wyzwania dla badaczy i praktyków, organizowanym przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu... [Więcej]
Miło nam poinformować, że dr Patrycja Klimas ukończyła szkolenie w ramach projektu: Doskonalenie kompetencji dydaktyków Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – „Tutoring” przeprowadzone przez Collegium Wratislaviense. Tutoring to metoda... [Więcej]
Pani dr Patrycja Klimas miała zaszczyt uczestniczyć w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki pt. "Zarządzanie w Rachunkowości. Rachunkowość w Zarządzaniu" jako członek Rady Programowej. Ponadto, Pani doktor... [Więcej]
Miło nam poinformować, że pracownik Katedry Teorii Zarządzania – mgr Dagmara Wójcik otrzymała 3-letni indywidualny grant badawczy, pt. „Motywy tworzenia diad i sieci międzyorganizacyjnych w sektorze sztuk performatywnych”, finansowany przez Narodowe... [Więcej]
Artykuły pracowników KTZ: 1) Relacje biznesowe a więzi społeczne – przykład współpracy przedsiębiorców turystycznych w Wiśle [Katarzyna Czernek] 2) Relational Components of Business Model Canvas – the Case of Video Game developers [Patrycja Klimas]... [Więcej]
W dniu 13.10.2017r. Katedra Teorii Zarządzania otrzymała nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe w 2016 roku: prof. Wojciech Czakon – I stopnia dr Patrycja Klimas – I stopnia dr Katarzyna Czernek – III stopnia. [Więcej]
W dniach 11-12.10.2017r. dr Katarzyna Czernek, mgr Dagmara Wójcik oraz mgr Patrycja Juszczyk wzięły udział w IV Konferencji Naukowej z cyklu „Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach”, pt. „Wybory strategiczne w warunkach niepewności”, organizowanej... [Więcej]