Aktualności

W dniach 28-29.09.2017r. dr Katarzyna Czernek oraz mgr Dagmara Wójcik wzięły udział w konferencji EIASM 2017: 7th International Conference on Tourism Management & Related Issues, organizowanej w Bocconi University w Mediolanie, prezentując... [Więcej]
W dniach 20-22.09.2017r. dr Patrycja Klimas miała możliwość prezentacji wyników badań statutowych tj. kluczowych zagadnień współautorskiej publikacji (współautor prof. Wojciech Czakon, Uniwersytet Jagielloński) pt. Mikrofundamenty pośród... [Więcej]
Z dniem 1 października 2017 roku zmienił się skład osobowy naszej Katedry. [Więcej]
W dniach 11-15.09.2017r. mgr Patrycja Juszczyk wzięła udział w V edycji Capri Summer School. Zgłaszając swój projekt badawczy, znalazła się wśród wybranych 25 doktorantów z całej Europy, otrzymując szansę na doskonalenie swojego warsztatu... [Więcej]
Jednym z głównych celów Europejskiej Akademii Zarządzania, skupiającej członków z 49 krajów Europy i nie tylko, jest zapewnienie możliwości prowadzenia dyskusji, debat dotyczących nauk o zarządzaniu. W jednej z nich, w czerwcu 2017, w uczestniczyli... [Więcej]
24 - 26 maja 2017r. pracownicy Katedry Teorii Zarządzania w składzie: prof. dr hab. Wojciech Czakon, dr Katarzyna Czernek, dr Patrycja Klimas, mgr Patrycja Juszczyk i mgr Dagmara Wójcik uczestniczyli w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu... [Więcej]
18 maja odbyło się spotkanie dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich, poświęcone rozwojowi kariery naukowej oraz możliwościom pozyskania środków zewnętrznych na realizację badań. Pani dr Patrycja Klimas podzieliła się swoimi... [Więcej]
W kwietniu, Katedra Teorii Zarządzania w pełnym składzie, uczestniczyła w seminarium naukowym pt. "Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) w dyscyplinie nauk o zarządzaniu" organizowanym przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.... [Więcej]
Podczas uroczystych obchodów 80-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Kierownik Katedry Teorii Zarządzania - prof. dr hab. Wojciech Czakon został odznaczony Złotym Krzyżem za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju nauki przez Prezydenta... [Więcej]
12.01.2017 w ramach wykładu "Współpraca strategiczna przedsiębiorstw" prowadzonego przez dr Patrycję Klimas, mieliśmy przyjemność gościć CEO i założyciela CMOAR - polskiej firmy, która opracowała gogle VR o parametrach niedoścignionych przez taką... [Więcej]