Aktualności

W grudniu w Montpellier prof. Wojciech Czakon uczestniczył w charakterze recenzenta i członka jury habilitacyjnego (pod kier. prof. G. Naro) w publicznej obronie habilitacji Anne-Sophie Fernandez, pt. "Performances et stratégies de coopétition: le... [Więcej]
W ramach wykładów z Zarządzania projektami prowadzonych przez dr Patrycję Klimas zrealizowano zajęcia z udziałem Pani Romany Kukurby, przedstawicielki Rady Śląskiej Grupy International Project Management Association Polska. [Więcej]
Dzisiaj wraz z grupą ponad 40-tu studentów mieliśmy okazję poznać specyfikę funkcjonowania oraz zarządzania jednym z czterech największych lotnisk w Polsce. Zajęcia zrealizowane zostały w ramach trzech przedmiotów: współpraca strategiczna... [Więcej]
W Katedrze Teorii Zarządzania realizowany jest obecnie, przez Panią dr Patrycję Klimas, grant NCN dotyczący przemysłu gier komputerowych. W ślad za tym dr P. Klimas uczestniczyła w Game Industry Conference, a więc  IX edycji konferencji znanej... [Więcej]
Październik 2016 to intensywny czas dla pracowników Katedry Teorii Zarządzania. Tym razem gościliśmy w Poznaniu. [Więcej]
Pracownicy Katedry Teorii Zarządzania reprezentowali Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podczas Szóstej Międzynarodowej Konferencji na temat Zarządzania Turystyką i powiązanych zagadnień w Krakowie. [Więcej]
14 października 2016r. odbyło się wręczenie Nagród Rektora za osiągnięcia naukowe i naukowo- dydaktyczne, wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy Katedry Teorii Zarządzania - Pan prof.dr hab. Wojciech Czakon i Pani dr Patrycja Klimas. Wszystkim... [Więcej]
Weź udział w prestiżowym międzynarodowym projekcie - Katowice Entrepreneurship Summer Academy of Video Games. Nasza Summer Academy to okazja poznania innowacyjnych rozwiązań, które zwiększą Twoją szansę na założenie własnego start-up i osiągnięcie... [Więcej]
Od jakiegoś czasu nasza Katedra przejawia coraz większe zainteresowanie: Kwestiami metodologicznymi, w tym głównie rzetelnością prowadzenia badań naukowych ... Czynnikami budowy oraz wzmacniania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w skali... [Więcej]