Doktoraty obronione

Pod opieką naukową pracowników Katedry Teorii Zarządzania wypromowanych zostało 18 Doktorów.
Prof. zw dr hab. Jerzy Rokita pełnił rolę promotora pracy doktorskiej trzynaście razy. Natomiast kierownik Katedry, prof. dr hab Wojciech Czakon wypromował sześciu doktorów.

Doktoraty obronione

dr Joanna
Żukowska

Funkcja monitoringu w organizacji wirtualnej 

    VI 
  2008

dr Marcin
Komańda

Eksploracja wiedzy w sieci franczyzowej na przykładzie usług doradczych

VI
2010

dr Dariusz
Lizak

Rola kapitału społecznego w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw sektora opakowań w PolsceXII
2011
dr Patrycja KlimasBliskość organizacyjna w sieci innowacjiVI 2013
dr Regina LenartZdolność absorpcyjna organizacji uczącej sięX 2013
dr Mariusz RogalskiKoopetycja na rynku obrotu energią elektrycznąIII 2014
dr Karolina Mucha-KuśKoopetycja na rynku bilansującym energii elektrycznejXII 2014

Nasi doktoranci

 

Imię i nazwiskoTematyka / Obszar badawczy
mgr Dagmara Wójcik

mgr Mariusz Przybyło

mgr Patrycja Juszczyk
mgr Maciej Biskupski

Seminaria doktorskie

Katedra Teorii Zarządzania organizuje cykliczne międzykatedralne seminaria doktorskie stanowiące platformę wymiany myśli, koncepcji  i sugestii  związanych z obszarami badawczymi doktorantów  Katedry, innych Katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz innych krajowych i zagranicznych Uczelni.Przedmiotem seminariów są prezentacje referatów poświęconych kwestiom metodologicznym, koncepcjom rozpraw doktorskich oraz autoreferatów przygotowywanych dysertacji.

 

Przy współpracy z European Academy of Management prof. Wojciech Czakon wraz z pozostałymi pracownikami Katedry wspierają coroczną organizację międzynarodowych inicjatyw kierowanych do Doktorantów oraz Młodych Adeptów Nauki takich jak: 

 

  • EURAM Doctoral Colloquium organizowanych podczas corocznych konferencji Europejskiej Akademii Zarządzania (zobacz: Call for Papers - EURAM 2015
  • EURAM Early Career Colloquium organizowanego przez EURAM Early Career Network służącego budowie oraz rozwoju sieci współracy naukowo-badawczej w Europie - inicjatywa kierowana jest nie tylko do Doktorantów, ale także do młodych pracowników naukowych posiadajacych stopień doktora (np. assistant professors, post-doctoral researchers, recently appointed lecturers/associate professors).