Przejdź do menu Przejdź do treści

Dydaktyka pracowników KTZ

dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE

 1. Ekonomika Turystyki
 2. Marketing w Turystyce
 3. Marketing Terytorialny w Turystyce
 4. Marketing Terytorialny
 5. Marketing Regionów Turystycznych
 6. Trening Menedżera Marketingu
 7. Trening Menedżera Marketingu w Turystyce
 8. Podstawy Marketingu
 9. Polityka Turystyczna
 10. Systemy Informacji i Promocji Turystycznej
 11. Turystyka Międzynarodowa
 12. Nowe Trendy w Turystyce
 13. International Tourism
 14. Konkurencyjność Przedsiębiorstw i Regionów Turystycznych
 15. Internet w Turystyce
 16. Obsługa Ruchu Turystycznego
 17. Zarządzanie personelem w turystyce
 18. Współczesne koncepcje i teorie zarządzania – Szkoła Doktorska
 19. Seminarium dyplomowe i magisterskie

 dr Patrycja Juszczyk

 1. Alliances, Mergers & Acquisitions
 2. Człowiek w organizacji
 3. Ekonomika turystyki
 4. Marketing w turystyce
 5. Marketing regionów turystycznych
 6. Marketing terytorialny w turystyce
 7. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
 8. Konkurencyjność przedsiębiorstwa
 9. Konkurencyjność regionów i przedsiębiorstw turystycznych
 10. Oceny pracownicze
 11. Planowanie kariery
 12. Metody rekrutacji
 13. Podstawy Zarządzania
 14. Przedsiębiorstwo na rynku usług bankowych
 15. Psychologia pracy i negocjacje
 16. Systemy informacyjne w zarządzaniu
 17. Współpraca strategiczna przedsiębiorstw
 18. Zarządzanie jakością usług w regionie turystycznym
 19. Zarządzanie małym i średnim biznesem
 20. Zarządzanie kapitałem ludzkim
 21. Seminarium dyplomowe i magisterskie

dr Dagmara Wójcik 

 1. Management Accounting
 2. Management Accounting - Euroclasses
 3. Współpraca strategiczna przedsiębiorstw
 4. Zarządzanie projektami
 5. Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 6. Budżetowanie
 7. Budżetowanie i kontrola w projekcie
 8. Budżetowanie w zarządzaniu projektem
 9. Analiza ekonomiczno-finansowa
 10. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych
 11. Metodologia procesów restrukturyzacyjnych
 12. Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw
 13. Podstawy zarządzania
 14. Zarządzanie
 15. Jakość w procesach logistycznych
 16. Zarządzanie małym i średnim biznesem
 17. Psychologia pracy i negocjacje
 18. Tworzenie równowagi rodzina-praca
 19. Zarządzanie personelem w turystyce

 dr Paweł Piotrowski

 1. Budżetowanie w zarządzaniu projektem
 2. Internet w turystyce
 3. Geografia turystyczna
 4. Turystyka na obszarach poprzemysłowych
 5. Zarządzanie wydarzeniami w turystyce
 6. Ergonomia i bezpieczeństwo w turystyce
 7. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
 8. Systemy informacyjne w zarządzaniu
 9. Planowanie kariery
 10. Podstawy zarządzania
 11. Plan marketingowy
 12. Autoprezentacja
 13. Turystyka zrównoważona
 14. Badanie międzynarodowych rynków turystycznych
 15. Polityka turystyczna w Polsce i UE
 16. Zarządzanie jakością usług w regionie turystycznym
 17. Seminarium dyplomowe

mgr Adrian Pietrzyk

 1. Systemy informacyjne w zarządzaniu
 2. Ekonomika Turystyki 
 3. Zarządzanie małym i średnim biznesem 
 4. Zarządzanie personelem w turystyce  
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3