Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja wstępna

Kilka słów o Katedrze Teorii Zarządzania

Katedra Teorii Zarządzania (KTZ) – na wniosek prof. Wojciecha Czakona – decyzją JM Rektora została utworzona 1 lipca 2015 roku. Przedmiotem badań zespołu KTZ są zagadnienia z zakresu zarządzania strategicznego, współpracy oraz sieci międzyorganizacyjnych, współdziałania oraz sieciowych modeli biznesu, koopetycji, innowacyjności organizacyjnej oraz turystyki.

Uwaga badawcza pracowników KTZ skupia się wokół sektorów high-tech, sektorów kreatywnych oraz branży turystycznej. Ważnym obszarem działalności Zespołu jest także rozwój metodologii badań w naukach o zarządzaniu (co odzwierciedla ceniona i popularna monografia pt. „Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu”), organizacja – pod egidą – European Institute for Advanced Studies in Management oraz European Academy of Management – Early Career Community (EECC), Coopetition Workshops, Doctoral Colloquium.

Katedra organizuje także międzykatedralne oraz międzyuczelniane seminaria doktoranckie oraz habilitacyjne, goszcząc – jak do tej pory – prelegentów m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego, czy Politechniki Śląskiej. Seminaria stanowią doskonałą kanwę do prezentacji koncepcji prac badawczych oraz możliwość uzyskania cennych wskazówek, rad czy opinii od przedstawicieli różnych środowisk naukowych.

Pracownicy Katedry trwale współpracują z kluczowymi europejskimi ośrodkami naukowo-badawczymi poprzez aktywną działalność w ramach:

  • European Institute for Advanced Studies in Management –  www.eiasm.org
  • European Academy of Management – www.euram-online.org
  • Międzynarodowej Wspólnoty Naukowo-Badawczej „CENA” – Coopetition Ecosystems Networks Alliances – www.cenacommunity.com
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca