Seminaria

Seminaria dyplomowe / magisterskie

Gospodarka Turystyczna

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE 

Problematyka: relacje (współpracy, konkurencji, koopetycji) w sektorze turystycznym na poziomie lokalnym i regionalnym, rozwój społeczno-gospodarczy regionów turystycznych, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym - wybrane problemy, współczesne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, koncepcje ekonomii heterodoksyjnej i ich zastosowanie w sektorze turystyki, innowacje i transfer wiedzy sektorze turystycznym.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Znaczenie transportu lotniczego dla rozwoju regionu na przykładzie międzynarodowego portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach
 • Wizerunek Polski jako destynacji turystycznej w opinii studentów zagranicznych
 • Wpływ turniejów gier komputerowych na wizerunek turystyczny miasta na przykładzie „Intel Extreme Masters”
 • Internet jako narzędzie promocji obszaru turystycznego na przykładzie „Beskidzkiej 5
 • Znaczenie promocji-mix dla rozwoju turystyki miasta Wisła
 • Rola władz samorządowych w rozwoju turystyki gminy Brenna
 • Rozwój turystyki biznesowej w Katowicach – ocena potencjału
 • Znaczenie atrakcyjności turystycznej województwa śląskiego w kreowaniu jego wizerunku 
 • Wpływ atrakcyjności turystycznej Nowego Jorku na jego wizerunek
dr Patrycja Juszczyk

Problematyka: marketing w turystyce, marketing terytorialny, relacje współpracy/konkurencji/koopetycji w sektorze turystycznym, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym - wybrane problemy.

 

Wybrane tytuły prac:

 •  

 

 

dr Paweł Piotrowski

Problematyka: marketing terytorialny, zarządzanie i marketing wydarzeń, turystyka kulturowa, turystyka zrównoważona, polityka turystyczna. 

 

Wybrane tytuły prac:

 • Kształtowanie wizerunku miasta/regionu na przykładzie X
 • Wizerunek miasta/regionu X w opinii mieszkańców/turystów
 • Działalność wybranej platformy związanej z koncepcją ekonomii dostępu w kontekście turystyki zrównoważonej
 • Wykorzystanie wydarzeń specjalnych w promocji miasta/regionu X
 • Strategia rozwoju turystyki wydarzeniowej na przykładzie miasta/regionu X
 • Adaptacja obiektu dziedzictwa poprzemysłowego na potrzeby ruchu turystycznego na przykładzie X.
 • Architektura socmodernistyczna i jej potencjał w turystyce kulturowej na przykładzie Katowic.  

Zarządzanie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr Patrycja Juszczyk 

 

Problematyka: 

zarządzanie strategiczne - relacje kooperacji, konkurencji, koopetycji między podmiotami sektora prywatnego, publicznego lub non-profit, zarządzanie przedsiębiorstwem - wybrane zagadnienia, społeczno-kulturowe aspekty współczesnej organizacji.

Wybrane tytuły prac:

 •