Seminaria

Seminaria dyplomowe / magisterskie

Gospodarka Turystyczna

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE 

Problematyka: relacje (współpracy, konkurencji, koopetycji) w sektorze turystycznym na poziomie lokalnym i regionalnym, rozwój społeczno-gospodarczy regionów turystycznych, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym - wybrane problemy, współczesne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, koncepcje ekonomii heterodoksyjnej i ich zastosowanie w sektorze turystyki, innowacje i transfer wiedzy sektorze turystycznym.

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim

 • Znaczenie transportu lotniczego dla rozwoju regionu na przykładzie międzynarodowego portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach
 • Wizerunek Polski jako destynacji turystycznej w opinii studentów zagranicznych
 • Wpływ turniejów gier komputerowych na wizerunek turystyczny miasta na przykładzie „Intel Extreme Masters”
 • Internet jako narzędzie promocji obszaru turystycznego na przykładzie „Beskidzkiej 5
 • Znaczenie promocji-mix dla rozwoju turystyki miasta Wisła
 • Rola władz samorządowych w rozwoju turystyki gminy Brenna
 • Rozwój turystyki biznesowej w Katowicach – ocena potencjału
 • Znaczenie atrakcyjności turystycznej województwa śląskiego w kreowaniu jego wizerunku 
 • Wpływ atrakcyjności turystycznej Nowego Jorku na jego wizerunek
dr Paweł Piotrowski

Problematyka: marketing terytorialny, zarządzanie i marketing wydarzeń, turystyka kulturowa, turystyka zrównoważona, polityka turystyczna. 

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim

 • Kształtowanie wizerunku miasta/regionu na przykładzie X
 • Wizerunek miasta/regionu X w opinii mieszkańców/turystów
 • Działalność wybranej platformy związanej z koncepcją ekonomii dostępu w kontekście turystyki zrównoważonej
 • Wykorzystanie wydarzeń specjalnych w promocji miasta/regionu X
 • Strategia rozwoju turystyki wydarzeniowej na przykładzie miasta/regionu X
 • Adaptacja obiektu dziedzictwa poprzemysłowego na potrzeby ruchu turystycznego na przykładzie X.
 • Architektura socmodernistyczna i jej potencjał w turystyce kulturowej na przykładzie Katowic.