Przejdź do menu Przejdź do treści

Współpraca naukowo-badawcza

Pracownicy Katedry trwale współpracują z kluczowymi europejskimi ośrodkami naukowo-badawczymi poprzez aktywną działalność w ramach

 • European Insitute for Advanced Studies in Management- www.eiasm.org

 • European Academy of Management - www.euram-online.org
  Obecnie prof. dr hab. Wojciech Czakon sprawuje funkcję vice Prezydenta EURAM odowiedzialnego za Strategic Interest Group, a także pełni rolę Krajowego Reprezentanta dla Poslki w stukturach EURAM'u...
  ... a tak profesor Czakon opowiada o EURAM'ie kliknij tutaj

 • Międzynarodowa Wspólnota Naukowo-Badawcza CENA - Coopetition Ecosystems Networks Alliances- dołącz do nas na www.cenacommunity.com

 

Letnie warsztaty dla młodych przedsiębiorców sektora ICT

Pracownicy KTZ działający pod kierownictwem prof. Wojciecha Czakona i reprezentujący Uniwerstytet Ekonomiczny w Katowicach zostali partnerami europejskiego projektu badawczego STARTIFY7:  A Team-Building, Thematically-Focused and Lean-Training Summer Academy System for Young Future ICT Entrepreneurs realizowanego w ramach programu Horyzonty 2020. 
Projekt ma na celu przeprowadzenie nowatorskich szkoleń, które pozwolą zwiększyć szanse młodych, europejskich przedsiębiorców rozpoczynających działalność w sektorze ICT.

Konsorcjum projektu STARTIFY7 obejmuje 11 partnerów z 8 krajów 

 • Uczelnie: The University of Sheffield, Associazione Trento RISE, Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg, University of Almeria, South East European Research Center, University of Economics in Katowice and University of Twente 
 • Przemysł/biznes: UnternehmerTUM GmbH, i4G SA - Incubation for Growth S.A, Europe Unlimited SA, European Confederation of Young Entrepreneurs AISBL 

Siedem Akademii Letnich w siedmiu różnych miastach Europy na przestrzeni dwóch kolejnych okresów letnich (tj. lato 2015 oraz 2016). Tematyka poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco: 

 • Sheffield (Cyfrowa opieka zdrowotna)
 • Trydent (Cyber-bezpieczeństwo)
 • Nürnberg (Systemy Cyber-fizyczne/Internet Przedmiotów) 
 • Almería (Symulacje przemysłowe) 
 • Saloniki (Zdigitalizowany transport) 
 • Katowice (Gry komputerowe i wideo)
 • Enschede (Społeczna przedsiębiorczość)

Aplikuj do tegorocznych letnich akademii w Almerii, Salonikach, Enschende oraz Katowicach! Więcej informacji można znaleźć, w krótkim opisie dostępnym tutaj, a także na stronie projektu Startify7 oraz na naszym Twitterze @startify7.

Szczegóły dotyczące Entrepreneurship Academy of Video Games organizowanej przez KTZ znajdziesz tutaj: http://startify7.eu/katowice

Nasze wsparcie dla Summer Academies 2015

W ramach projektu STARTIFY7 (http://www.startify7.eu/), który realizujemy wspólnie z partnerami zagranicznymi postanowiliśmy pomóc im w organizacji tegorocznych Summer Academies organizowanych w Trento, Shiefield oraz Nurenberg.

 

Trento Summer Academy
Sheffield Summer Adacemy
Nurnmerg Summer Academy

 Więcej informacji w zakładce Współpraca naukowo-badawcza

FRIDA Project

 

Projekt Fostering Regional Innovation Development through Anchors and Networks: a Cross Regional Comparison in an Evolving International Context (Wspieranie Innowacyjności Regionów poprzez Firmy Kotwice oraz Sieci: Porównanie Regionów w Zmieniającym się kontekście Międzynarodowym) realizowany był w ramach Nauk Społeczno-Ekonomicznych i Humanistycznych, obszar 8.2.2.: Regional, Territorial and Social Cohesion.
Strona internetowa projektu: www.fridaproject.eu

Lider projektu: Universita delli Studi w Bolonii
Konsorcjum badawcze: Universita delli Studi, Bolonia, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet w Kaiserslautern, Science and Technology Policy Research, Grenoble Applied Economics Laboratory, University of Catania oraz National Technical University of Ukraine.
Skład zespołu merytorycznego z ramienia UE  w Katowicach: Prof. UE dr hab. Wojciech Czakon (Kierownik projektu), prof. UE dr hab. Wojciech Dyduch oraz  dr Patrycja Klimas.

Cele projektu:

 • Ujawnienie głównych cech tzw. firm kotwic oraz zbadanie istoty wymiany pomiędzy nimi a lokalnymi przedsiębiorstwami
 • Mapowanie struktury relacyjnej klastrów regionalnych oraz wyłonienie głównych miar sieci, aby przeprowadzić międzyregionalne porównania cech relacyjnych
 • Wykorzystanie modeli statystycznych dla estymacji wpływu efektów sieci na osiągnięcia regionów
 • Analiza międzyregionalnych wzorców dostępu oraz interakcji.

Międzynarodowa Konferencja 5th Coopetition Strategy Workshop

W dniach 13-14 września 2012r. w budynku CiNIBA odbyła się międzynarodowa Konferencja 5th Coopetition Strategy Workshop współorganizowana z Europejskim Instytutem Zaawansowanych Badań nad Zarządzaniem (EIASM).

Rada Naukowa pod kierunkiem Prof. UE dr hab. Wojciecha Czakona (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Prof. Giovanni Battista Dagnino (Uniwersytet w Katanii) oraz Prof. Frederic Le Roy (Uniwersytet Montpellier I) wybrała do prezentacji 31 artykułów. Osiągnięto więc wskaźnik akceptacji na poziomie 70%, co odzwierciedla wysoką jakość zgłoszonych propozycji. 5th Coopetition Strategy Workshop zgromadził badaczy z 18 uniwersytetów Europy, Japonii i USA, a także praktyków z Nowej Zelandii i Peru - 84% referatów zostało wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych.

Program konferencji oddaje bieżące obszary badań nad koopetycją. Prezentacje uporządkowano w cztery bloki tematyczne, dotyczące:

 1. Rozwoju teorii koopetycji
 2. Innowacyjności
 3. Napięć menedżerskich i strategicznych
 4. Przesłanek, rezultatów i przebiegu procesu koopetycji.

Referaty prezentowane były w 12 równoległych sesjach, zorganizowanych w taki sposób, aby stymulować dyskusję oraz rozwój przedstawianych badań. Szczególnie warto podkreślić rolę dyskutanta, pełniącego formalną funkcję animatora dyskusji w każdej z sesji równoległych.

Odwiedź nas na Facebook: 5th WORKSHOP ON COOPETITION STRATEGY

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3