Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że kierownik Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki dr hab. Katarzyna Bilińska, prof. UE oraz dr hab. Barbara Pabian, prof. UE opublikowały we współautorstwie artykuł naukowy pt.  Development Trends and... [Więcej]
W dniu 31.10.2022 r. dr hab. Małgorzata Kieżel, prof. UE - pracownik Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki - była ekspertem w programie TVP 3 Katowice pt. "AKTUALNE ŚLĄSKIE". Program był poświęcony rosnącym kosztom zakupów produktów i usług... [Więcej]
Bardzo miło nam poinformować, że pracownicy Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki - dr hab. Katarzyna Bilińska, prof. UE (kierownik Katedry) oraz dr hab. Barbara Pabian, prof. UE - otrzymały za działalność badawczo-naukową w 2021 roku... [Więcej]
Pracownik Katedry dr hab. Małgorzata Kieżel, prof. UE wzięła udział jako gość w 20 minutowej rozmowie o konsumpcji, paradoksach i konsumpcjonizmie w programie telewizji TVT pt. "Ekonomia po prostu". Zachęcamy do obejrzenia tej ciekawej rozmowy:... [Więcej]
Staż w Katedrze Zarządzania Marketingowego i Turystyki rozpoczyna dr Grzegorz Kinelski, który pracuje jako adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, a zarazem jest członkiem Zarządu spółki VECP z międzynarodowej grupy... [Więcej]
W poniedziałek 28.02.br. pracownik Katedry Zarzadzania Marketingowego i Turystyki dr hab. Małgorzata Kieżel, prof. UE udzieliła wywiadu red. Dariuszowi Bromboszowi z Radia Eska Śląsk na temat sytuacji gospodarki polskiej w obliczu wojny, która toczy... [Więcej]
W piątek 04.02.2022 na Wydziale Zarządzania Politechniki Wrocławskiej została zorganizowana przez Katedrę Organizacji i Zarządzania Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Moc jest kobietą. Kobiety w gospodarce i społeczeństwie. Dobre praktyki –... [Więcej]
Z przyjemnością informujemy, że pracownik Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki dr hab. Barbara Pabian, prof. UE opublikowała we współautorstwie artykuł naukowy w wysoko punktowanym czasopiśmie "Energies" (140 pkt. według wykazu MNiE, IF... [Więcej]
W dniach 1-3 grudnia 2021 roku studenci kierunku Gospodarka Turystyczna wraz z wykładowcami z Katedry Zarzadzania Marketingowego i Turystki (tj. dr hab. Katarzyną Bilińską, prof. UE - kierownikiem Katedry - oraz mgr Justyną Szymczyk, które były... [Więcej]
W dniach 18-19 listopada 2021 roku w Hotelu Monopol w Katowicach odbyła się Gala Finałowa XI edycji programu SYMBOL. W drugim dniu Gali, panel dyskusyjny pod hasłem „Nowe inwestycje szansą na rozwój”, poprowadziła kierownik Katedry Zarządzania... [Więcej]