Aktualności

Staż w Katedrze Zarządzania Marketingowego i Turystyki rozpoczyna dr Grzegorz Kinelski, który pracuje jako adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, a zarazem jest członkiem Zarządu spółki VECP z międzynarodowej grupy... [Więcej]
W poniedziałek 28.02.br. pracownik Katedry Zarzadzania Marketingowego i Turystyki dr hab. Małgorzata Kieżel, prof. UE udzieliła wywiadu red. Dariuszowi Bromboszowi z Radia Eska Śląsk na temat sytuacji gospodarki polskiej w obliczu wojny, która toczy... [Więcej]
W piątek 04.02.2022 na Wydziale Zarządzania Politechniki Wrocławskiej została zorganizowana przez Katedrę Organizacji i Zarządzania Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Moc jest kobietą. Kobiety w gospodarce i społeczeństwie. Dobre praktyki –... [Więcej]
Z przyjemnością informujemy, że pracownik Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki dr hab. Barbara Pabian, prof. UE opublikowała we współautorstwie artykuł naukowy w wysoko punktowanym czasopiśmie "Energies" (140 pkt. według wykazu MNiE, IF... [Więcej]
W dniach 1-3 grudnia 2021 roku studenci kierunku Gospodarka Turystyczna wraz z wykładowcami z Katedry Zarzadzania Marketingowego i Turystki (tj. dr hab. Katarzyną Bilińską, prof. UE - kierownikiem Katedry - oraz mgr Justyną Szymczyk, które były... [Więcej]
W dniach 18-19 listopada 2021 roku w Hotelu Monopol w Katowicach odbyła się Gala Finałowa XI edycji programu SYMBOL. W drugim dniu Gali, panel dyskusyjny pod hasłem „Nowe inwestycje szansą na rozwój”, poprowadziła kierownik Katedry Zarządzania... [Więcej]
Z dużą satysfakcją informujemy, że trzech pracowników Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki, tj.: dr hab. Katarzyna Bilińska, prof. UE (kierownik Katedry), dr hab. Małgorzata Kieżel, prof. UE oraz dr hab. Barbara Pabian, prof UE, otrzymały... [Więcej]
W listopadzie i grudniu 2021 roku pracownicy Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki wystąpili jako eksperci w różnych mediach. Okazją do tego były Black Friday/Week oraz okres przedświąteczny, kiedy to przedsiębiorcy stosują wiele chwytów... [Więcej]
W dniach 25-27 października 2021 odbył się w Szczecinie XXVIII Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji pn. "Rewolucja 4.0 w marketingu-handlu-konsumpcji". Zjazd, zorganizowany w bieżącym roku przez Katedrę Marketingu Uniwersytetu... [Więcej]
Z przyjemnością informujemy, że pracownik Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki, dr hab. Barbara Pabian, prof. UE, opublikowała w czasopiśmie „European Research Studies Journal" (100 pkt.) artykuł napisany we współautorstwie pt. Collaboratio... [Więcej]