Kolejna publikacja pracownika Katedry w wysoko punktowanym czasopiśmie naukowym

Z przyjemnością informujemy, że pracownik Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki dr hab. Barbara Pabian, prof. UE opublikowała we współautorstwie artykuł naukowy w wysoko punktowanym czasopiśmie "Energies" (140 pkt. według wykazu MNiE, IF 3.004).

Zapraszamy do lektury: A. Pabian, B. Pabian, Profile of a Sustainable Manager from the Perspective of Pro-Ecological and Pro-Social Management of Energy Company, „Energies” 2022, vol. 15(4).