Pracownicy Katedry uczestnikami międzynarodowej konferencji naukowej

W piątek 04.02.2022 na Wydziale Zarządzania Politechniki Wrocławskiej została zorganizowana przez Katedrę Organizacji i Zarządzania Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Moc jest kobietą. Kobiety w gospodarce i społeczeństwie. Dobre praktyki – Wyzwania – Rekomendacje”. Podczas konferencji swoje wystąpienia zaprezentowały pracownice Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki: dr hab. Katarzyna Bilińska, prof. UE (kierownik Katedry) oraz dr hab. Małgorzata Kieżel, prof. UE. Wzięły one także aktywny udział w dyskusjach panelowych oraz pracach Rady Naukowej Konferencji.