Przejdź do menu Przejdź do treści

Dydaktyka

Pracownicy Katedry uczestniczą w procesie dydaktycznym na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych 1 i 2 stopnia na kierunkach:

1. Zarządzanie - specjalności:

 • Biznes międzynarodowy (International Busieness)
 • Zarządzanie w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach
 • Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej

2. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - specjalność:

 • Zarządzanie biznesem międzynarodowym

3. Logistyka - specjalność:

 • Zarządzanie logistyczne

4. Gospodarka turystyczna


Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów:

 • przedmioty kierunkowe i specjalnościowe

  • Ekonomika turystyki
  • Geografia turystyczna
  • Handel i gastronomia w regionie turystycznym
  • Internacjonalizacja gospodarki turystycznej
  • Internet w marketingu
  • Internet w turystyce
  • Marketing
  • Marketing globalny
  • Marketing gminy
  • Marketing międzynarodowy
  • Marketing regionów turystycznych
  • Marketing terytorialny
  • Marketing usług 
  • Marketing usług logistycznych
  • Marketing w turystyce
  • Marketing zakupów
  • Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Negocjacje
  • Planowanie w biznesie międzynarodowym
  • Podstawy marketingu
  • Podstawy prawa
  • Podstawy turystyki
  • Podstawy turystyki kulturowej
  • Prawo w turystyce
  • Reklama i media w turystyce
  • Systemy informacji i promocji turystycznej
  • Turystyka na obszarach poprzemysłowych
  • Turystyka zrównoważona
  • Wiedza o kulturze
  • Zarządzanie biurami podróży i hotelami
  • Zarządzanie dystrybucją międzynarodową
  • Zarządzanie i marketing w instytucjach dziedzictwa kulturowego
  • Zarządzanie i marketing wydarzeń
  • Zarządzanie marketingowe
  • Zarządzanie marketingowe w usługach
  • Zarządzanie mediami
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
  • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem turystycznym
  • Zarządzanie w handlu zagranicznym
  • Zarządzanie w hotelarstwie


 • przedmioty swobodnego wyboru

  • Atrakcje turystyczne Polski i świata
  • Controlling marketingu
  • Ekonomiczne i społeczne funkcje turystyki
  • Komunikacja międzykulturowa
  • Międzynarodowe systemy hotelarskie
  • Marketing biur podróży
  • Marketing przedsiębiorstw handlowych
  • Marketing relacji
  • Marketing usług logistycznych
  • Marketing tanich usług przewozowych
  • Polityka turystyczna
  • Planowanie w biznesie międzynarodowym 
  • Plany i programy marketingowe
  • Plany i programy marketingowe w mediach
  • Plany i programy marketingowe w turystyce
  • Plany i programy marketingowe w usługach
  • Produkty markowe turystyki kulturowej
  • Sieci handlowe
  • Strategia i planowanie produktu turystycznego
  • Struktury i strategie handlu
  • Trening menedżera kultury i turystyki
  • Trening menedżera marketingu
  • Turystyka aktywna i specjalistyczna
  • Turystyka biznesowa
  • Turystyka kulturowa
  • Turystyka międzynarodowa
  • Turystyka na obszarach poprzemysłowych
  • Współczesne koncepcje marketingu
  • Zarządzanie biznesem w kulturze i sztuce
  • Zarządzanie dystrybucją międzynarodową 
  • Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy
  • Zarządzanie międzynarodowymi projektami kultury
  • Zarządzanie personelem w mediach 
  • Zarządzanie projektami w jednostkach kultury / sztuki
  • Zarządzanie szlakami dziedzictwa kulturowego
  • Zarządzanie związkami z klientem

Ponadto pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na studiach podyplomowych (m.in. na kierunku "Zarządzanie i marketing w biznesie"), a także studiach doktoranckich (m.in. przedmioty: Współczesne koncepcje marketingowe, Kształtowanie marki i wizerunku przedsiębiorstwa).

 

 

 

 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy