Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacje o Katedrze

Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki została powołana od 1 listopada 2016 roku Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Powstała z połączenia Katedry Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego oraz Katedry Turystyki.

Kierownikiem Katedry jest prof. UE dr hab. Katarzyna Bilińska.

 

Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego powstała w 1992 r. po likwidacji Instytutu Rynku i Konsumpcji. Jednak jej tradycja sięga blisko 40 lat. Wywodzi się ona bowiem z wcześniej funkcjonujących w Uczelni: Zakładu Polityki Rynkowej i Marketingu w Instytucie Rynku i Konsumpcji (1987-1992), Zakładu Obrotu Towarowego w Instytucie Obrotu Towarowego i Usług (1975-1987), Zakładu Ekonomiki Handlu Wewnętrznego w Instytucie Handlu i Żywienia (1968-1975) na byłym Wydziale Handlu, Transportu i Usług (obecnie Wydział Ekonomii) Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego (od roku 1975), poprzednio Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach. Od początku istnienia Katedry do października 2016 roku funkcję jej kierownika pełnił prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński.

W 2009 roku w ramach Katedry wyodrębniono dwa zakłady, tj. Zakład Turystyki oraz Zakład Marketingu Międzynarodowego. W roku akademickim 2010/2011 Zakład Turystyki przekształcił się w Samodzielny Zakład Turystyki (jego powstanie było związane z uruchomieniem w 2010 roku na Wydziale Zarządzania unikatowego kierunku studiów Gospodarka turystyczna), a następnie w 2014 roku w Katedrę Turystyki  (kierowała nią prof. UE dr hab. Teresa Żabińska). Z kolei Zakład Marketingu Międzynarodowego przekształcił się w Katedrę Zarządzania Międzynarodowego (jej kierownikiem jest prof. UE dr hab. Maja Szymura-Tyc).

Katedra partycypuje, łącznie z innymi katedrami marketingowymi, w kształtowaniu - w ramach procesu dydaktycznego - odpowiedniej sylwetki absolwenta specjalności (kierunków), a więc przyszłych pracowników-specjalistów (analityków) marketingowych, projektantów strategii marketingowych przedsiębiorstw i różnych instytucji, a także kadry kierowniczej średniego i wyższego poziomu zarządzania przedsiębiorstwami. Sylwetkę tę określają: ugruntowana, najnowsza wiedza z zakresu marketingu i zarządzania marketingowego lub funkcjonowania gospodarki turystycznej, wykształcone umiejętności analityczne i projektanckie, a także umiejętności i efektywne techniki podejmowania i kontroli strategicznych i operacyjnych decyzji marketingowych.

Celem kształcenia studentów w Katedrze Zarządzania Marketingowego i Turystyki jest zatem wyposażenie absolwenta w najnowszą wiedzę oraz wykształcenie i rozwijanie umiejętności z zakresu:

  • zarządzania marketingowego różnego rodzaju organizacjami (w tym przedsiębiorstwami produkcyjnymi i firmami usługowymi, instytucjami samorządów terytorialnych, instytucjami non-profit, w tym kultury i sztuki oraz dziedzictwa kulturowego) zarówno na rynku krajowym, jak i w wymiarze międzynarodowym,
  • teorii i praktyki funkcjonowania gospodarki turystycznej oraz zarządzania jej podmiotami (m.in. hotelami i innymi obiektami noclegowymi, biurami podróży, obiektami gastronomicznymi, wszelkiego rodzaju podmiotami usług transportu pasażerskiego, instytucjami kultury itp.). 

 

Student, w zależności od kierunku studiów, nabywa i rozwija umiejętności w zakresie:

  • samodzielnego analizowania, diagnozowania i projektowania strategii marketingowej oraz konkurencyjnej organizacji, opracowywania strategicznych i taktycznych planów marketingowych oraz zasad ich wdrażania i kontroli,
  • przeprowadzania pogłębionych analiz zarówno w mikro-, jak i makroskali,
  • realizacji zadań na stanowiskach menedżerskich i operacyjnych, w różnych firmach, w tym m.in. firmach turystycznych i usługowych obsługujących turystów, organach administracji publicznej i instytucjach działających na rzecz rozwoju turystyki,
  • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3