Pracownicy Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki

współuczestniczyli wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Silesianie”

oraz pracownikami innych katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

w organizacji

IV Ogólnopolskiej Konferencji

„Biznes w kulturze – kultura w biznesie”.

 

Konferencja odbyła się 9 listopada 2017 roku pod tytułem

„Kierunki rozwoju relacji jednostek kultury z otoczeniem”

 

RELACJA Z KONFERENCJI