Przejdź do menu Przejdź do treści

W dniu 20 października 2017 roku w Krakowie

odbyła się

konferencja 

„Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży”,

 

zorganizowana przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

pod patronatem merytorycznym Zakładu Prawa Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie

oraz Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

Celem konferencji była szeroka dyskusja na temat aktualnych problemów prawnych (administracyjnoprawnych, cywilnoprawnych i innych) powstających w zakresie tytułowego zagadnienia, w tym zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa turystyki dzieci i młodzieży.

RELACJA Z KONFERENCJI

W grudniu br. ukaże się publikacja (monografia) pokonferencyjna zawierająca również artykuły, które ze względów czasowych nie zostały przedstawione w czasie trwania konferencji. 

 

Zgłoszone tematy artykułów:

 • dr Bożena Alejziak (AWF w Krakowie), Korzyści i zagrożenia turystyki dzieci i młodzieży
 • dr hab. Jerzy Gospodarek (SGH w Warszawie), Zawieranie umowy przewozu przez osoby niepełnoletnie
 • prof. dr hab. Joanna Haberko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Konieczność przyjmowania leków przez małoletniego w związku z chorobą a zorganizowany wyjazd turystyczny
 • dr Wojciech Górowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Odpowiedzialność karna za wypadki z udziałem dzieci i młodzieży na szlakach turystycznych
 • dr Jerzy Raciborski (AWF w Krakowie), Szkoła a faktyczny organizator turystyki szkolnej - wybrane problemy prawne
 • dr Piotr Cybula (AWF w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia a turystyka szkolna
 • prof. dr hab. Anna Konert (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), Zasady podróżowania samolotem dzieci i młodzieży bez opiekunów
 • dr Piotr Piskozub (UMCS w Lublinie), Obowiązek opieki nad uczestnikiem „imprezy” lub „wycieczki” organizowanej przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
 • mgr Tomasz Tylus, Opodatkowanie podatkiem VAT usług organizacji obozów, kolonii, półkolonii, "zielonej szkoły" i podobnych, wykonywanych w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty
 • dr Michał Zalewski (UMCS w Lublinie), Odpowiedzialność za szkody z udziałem małoletnich związane ze świadczeniem usług turystycznych
 • dr Dominik Wolski (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach), Warunki prawne zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży szkolnej w turystyce górskiej

 

 

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca