Przejdź do menu Przejdź do treści

5th EMAC Regional Conference. Marketing Theory Challenges in Emerging Markets

W dniach 24-26 września 2014 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach gościł 5th EMAC Regional Conference. Marketing Theory Challenges in Emerging Markets. Konferencja ta została zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach we współpracy z European Marketing Academy (EMAC) - największym europejskim stowarzyszeniem naukowym badaczy zainteresowanych teorią i badaniami marketingu, mającym swoją siedzibę w Brukseli. EMAC Regional Conference jest stosunkowo nową inicjatywą, adresowaną w szczególności do badaczy marketingu i pokrewnych subdyscyplin, uwzględniających w swych badaniach perspektywę rynków wschodzących, w tym regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Służy ona rozwojowi badań oraz współpracy środowisk naukowych z tego obszaru w ramach EMAC. Poprzednie edycje tej konferencji by goszczone m. in. przez Corvinus University of Budapest (2010) i Graduate School of Management, St. Petersburg University (2013).

Przewodniczącą Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego konferencji była prof. Maja Szymura-Tyc, a wiodącą katedrą zaangażowaną w jej organizację - Katedra Zarządzania Międzynarodowego. W konferencji i poprzedzającym ją seminarium doktorskim wzięło udział prawie 80 osób z 19. krajów, w tym 3. pozaeuropejskich. Uczestnicy reprezentowali wiodące europejskie uczelnie ekonomiczne m. in. Rotterdam School of Management, Erasmus University (Holandia), Copenhagen Business School (Dania), Vienna University of Economics and Business (Austria), Bocconi University (Włochy), Freie Universität Berlin (Niemcy), University of Vienna (Austria), University of Ljubljana (Słowenia), Corvinus University of Budapest (Węgry). Z polskich uczelni reprezentowane były: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Akademia Leona Koźmińskiego oraz nasza Uczelnia.

Konferencję poprzedziło seminarium doktorskie odbywające się 24.09. br., któremu przewodniczyła dr Danuta Babińska. W seminarium doktorskim wzięło udział siedmiu doktorantów z 6 krajów prezentujących swoje koncepcje rozpraw doktorskich oraz siedmiu doktorantów z naszej uczelni biorących udział w dyskusji. Seminarium doktorskiemu towarzyszył warsztat metodologiczny prowadzony przez najbardziej doświadczonych badaczy EMAC zaangażowanych w prowadzenie tego seminarium: Suzanne C. Beckmann (Copenhagen Business School), Berend Wierenga (Rotterdam School of Management, Erasmus University), Adamantios Diamantopoulos (University of Vienna) i Michael Kleinaltenkamp (School of Business and Economics, Freie Universität Berlin).

Obrady konferencji toczyły się w dniach 25-26.09. br. Jej merytoryczną część rozpoczął wykład prof. Adamantiosa Diamantopoulosa. Przedmiotem dyskusji w trakcie konferencji było 40 referatów wygłoszonych przez ich autorów w czasie 12 sesji zorganizowanych w ramach siedmiu ścieżek tematycznych. Ponadto 7 referatów było prezentowanych podczas towarzyszącej obradom sesji plakatowej. Problematyka referatów wykraczała poza wąsko ujmowany marketing i obejmowała: teorię i strategię marketingu, zachowania konsumenta, zarządzanie produktem i innowacje, kanały marketingowe i logistykę, komunikację marketingową i nowe media, marketing i biznes międzynarodowy oraz B2B marketing i networking. Ożywiona dyskusja towarzyszyła prezentacjom referatów, których poziom został bardzo wysoko oceniony przez wszystkich uczestników konferencji.

Istotnym i nowatorskim elementem konferencji była sesja Meet-the-Editors, w czasie której jej uczestnicy mogli spotkać się z redaktorami wiodących czasopism, zarówno o zasięgu globalnym, jak i regionalnym, w szczególności czasopism marketingowych. Ponadto dużym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszyła się sesja Marketing Practice Challenges in the Emering Markets poświęcona prezentacji doświadczeń przedsiębiorstw na wschodzących rynkach, stanowiąca okazję do konfrontacji teorii marketingu z praktyką.

Kolejna edycja EMAC Regional Conference odbędzie się w 2015 roku w Vienna University of Economics and Business (Wirtschaftsuniversität Wien, Austria). Zapraszamy.                                                       

                                                            prof. Maja Szymura-Tyc

Przewodnicząca Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego  Konferencji                                                             

 

Więcej informacji o 5th EMAC Regional Conference i EMAC na stronach: www.emacregional.ue.katowice.pl oraz www.emac-online.org

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3