Dr Danuta Babińska uczestnikiem Global Days na Uniwersytecie Sztokholmskim


W dniach 6-9 maja 2019 r. dr Danuta Babińska uczestniczyła w wydarzeniu pod nazwą Global Days organizowanym przez Stockholm Business School (SBS) na Uniwersytecie Sztokholmskim. W ramach wydarzenia dr Babińska przeprowadziła 8 godzin zajęć nt. "Embedding Sustainability into Business –
does it really work?" Omówione zostały następujące tematy:

1. The idea of sustainability in business and related concepts.

2. Adopting sustainability practices – how is it done?

3. Collaboration and cross-sector partnership as a key to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs).

4. The bright and the dark side of business sustainability.

5. Real life case studies involving sustainability issues – analysis and discussion.

Wyjazd został dofinansowany ze środków programu Erasmus+ dla pracowników naukowo-dydaktycznych.