Mgr Magdalena Grochal-Brejdak na XVII Konferencji Naukowej "Procesy Internacjonalizacji w Gospodarce Światowej"


W dniu 22 października 2018 roku w Katowicach odbyła się XVII Konferencja Naukowa "Procesy Internacjonalizacji w Gospodarce Światowej", organizowana przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych UE w Katowicach.

Mgr Magdalena Grochal-Brejdak zaprezentowała referat pt. "Internacjonalizacja wewnętrzna i zewnętrzna w rozwoju wiedzy doświadczalnej firm e-commerce". W referacie przedstawiono wyniki badań prowadzonych w ramach projektu mgr Magdaleny Grochal-Brejdak pt. "Modele internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Efektem prac nad referatem jest publikacja w czasopiśmie Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.